Ryhmätoiminta

Vinnaren ryhmätoiminnassa on kaksi työntekijää; sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja, jotka toimivat ryhmien ohjaajina.  

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma, jossa kartoitetaan asiakkaan tämänhetkinen elämäntilanne sekä mahdollinen avun ja tuen tarve.

RYHMÄTOIMINNAN TAVOITE

Ryhmätoiminnan tavoitteena on ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä ja lisätä yleistä elämänhallintaa. Säännöllisellä tuella vahvistetaan arjessa jaksamista sekä opetellaan ja ylläpidetään olemassa olevia taitoja.

Pitkäntähtäimen tavoitteena on kannustaa kuntoutujaa mielekkäiksi koettujen harrastusten ja toimintojen pariin sekä siirtää opitut asiat omaan elinympäristöön ja sitä kautta itsenäiseen kotona selviytymiseen.
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten kohdalla tavoitteena on motivoida heidät aktiivisiksi työnhakojoiksi sekä tuetaan ja kannustetaan heitä aloittamaan/ jatkamaan opintojaan.

TOIMINTA

Vinnaren yksikön ryhmätoiminnassa on viitenä päivänä viikossa erilaista toimintaa. Toiminta koostuu pääsääntöisesti hoidollisista – ja toiminnallisista ryhmistä, mutta tarvittaessa myös yksilökeskustelut ovat mahdollisia. Ryhmien sisällöt on suunniteltu edellä mainittujen asiakasryhmien tarpeiden pohjalta.
Yhteystiedot


Laura Rantahalvari
sosiaaliohjaaja
p. 044 4325 236
 OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA LÄNSI-SUOMEN YHSIDTYS RY

Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry tukee mielenterveyden ongelmista ja psyykkisistä sairauksista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä Satakunnan alueella. Yhdistys edistää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, omaisten edunvalvontaa, kehittää omaistyön muotoja sekä vaikuttaa mielenterveyteen ja mielenterveysongelmiin liittyviin yhteiskunnallisiin asioihin.

Harjavallassa kokoontuva ryhmä, kaikille avoin vertaisryhmä kokoontuu Harjavallan terveyskeskuksen henkilökunnan ruokalassa joka kuukauden viimeinen tiistai kello 18.00-19.30.

Ryhmän kevätkauden kokoontumispäivät 27.1., ja 24.2. Ryhmänohjaajina toimivat Irja-Leena Lahti ja Anita Lehtonen. Kahvitarjoilu. Olet lämpimästi tervetullut!

Alla linkki yhdistyksen kotisivuille:
http://omaisetlasu.org/
 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone