Nuorten työpaja

Lions Club Harjavalta ja Lions Club Huovi lahjoittivat hitsauskoneen tarvittavine varusteineen nuorten pajan käyttöön. Lahjoitus mahdollisti metallipajan avaamisen keväällä 2018.
Nuorisoverstas

Kuntouttava työtoiminta nuorten pajalla perustuu nuoren työtä tai opiskelupaikkaa vailla olevan henkilön aktivointisuunnitelmaan työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten sekä elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja kaupungin työllistämistoiminnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa vähintään 4 tuntia kerrallaan.

 
Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää ryhmäpalveluna, nuorten työpajalla sekä ns. seinättömänä pajatoimintana, jolloin kuntouttavan työtoiminnan asiakas on sijoitettuna kaupungin eri yksiköihin, terveydenhuollon kuntayhtymälle, seurakunnalle tai yhdistykselle.
 
Nuorten työpajalla tarjolla:
- metalli- ja puuverstas
- tekstiilityö/myymälä
- ruokahuolto ja siivous
- ulkotyöt: haravointi, nurmikon leikkaus, lumen luonti, green care-toiminta
- pieniä avustavia tehtäviä kaupungin muissa yksiköissä tarpeen mukaan
 
                     
Nuoret:
- Nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 25-vuotiaat vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevat harjavaltalaiset nuoret
- Tavoitteena työllistyminen tai koulutuspolun luominen jokaisen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
- Ei korvaa palkkatyötä, kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde vaan sosiaalipalvelu
 
Kuulumme Valtakunnalliseen Työpajayhdistykseen (TPY)
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: nuortentyöpaja
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone