Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu pitkään työttömänä olleen henkilön tai nuorisotyöttömän aktivointisuunnitelmaan työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten sekä elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja kaupungin työllistämistoiminnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa vähintään 4 tuntia kerrallaan.

 
Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää ryhmäpalveluna, työpajalla/nuorten työpajalla sekä ns. seinättömänä pajatoimintana, jolloin kuntouttavan työtoiminnan asiakas on sijoitettuna kaupungin eri yksiköihin, terveydenhuollon kuntayhtymälle, seurakunnalle tai yhdistykselle.
 
Kuntouttava työtoiminta
 
• Tavoitteena työllistymisen edistäminen ja elämänhallinnan parantaminen
• Järjestetään maanantaista perjantaihin, erilaisia tehtäviä työpajalla ja sen ulkopuolella
• Ei saa korvata palkkatyötä, kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde vaan sosiaalipalvelu
 
 
Nuoret:
  • Nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 25-vuotiaat vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevat harjavaltalaiset nuoret
  • Tavoitteena työllistyminen tai koulutuspolun luominen jokaisen henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
 
Pitkäaikaistyöttömät:
 
  • alle 63-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät harjavaltalaiset
  • Tavoitteena eteneminen työelämäpolulla ammattiohjaajien tuella
 


Yhteystiedot:
os. Annalankatu 8 (Vinnarin vanha koulu)

Mari Lönnberg
työllistämistoiminnan päällikkö
p. 044 4325 252

Laura Rantahalvari
sosiaaliohjaaja
p. 044 4325 236

Sari Wihlman
ohjaaja
p. 044 4325 448

Charlotta Molander
sairaanhoitaja/ kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminta
p. 044 4325 253

Hanna Vartia
sairaanhoitaja
p. 044 4325 240

Onerva Vesalainen
työpajaohjaaja (myymälä, kädentaidot)
p. 044 4325 299

Auli Jortikka
pajaohjaaja (ulkotyöt)
p. 044 4325 239

Mauri Juhola
pajaohjaaja (ulkopuoliset työt)
p. 044 4325 238

Mikko Knihti
pajaohjaaja (verstas)
p. 044 4325 237

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone