Työllistämistoiminta

Vinnaren on monipuolinen ja moniammatillinen työllistämistoiminnan keskus, joka tarjoaa laadukkaita palveluita kaikenikäisille harjavaltalaisille työttömille työnhakijoille. Yksikkö tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ryhmäpalveluna, työpajalla/nuorten työpajalla sekä ns. seinättömänä pajatoimintana, jolloin kuntouttavan työtoiminnan asiakas on sijoitettuna kaupungin eri yksiköihin, terveydenhuollon kuntayhtymälle, seurakunnalle tai yhdistykselle.

Kuntouttava työtoiminta perustuu pitkään työttömänä olleen henkilön tai nuorisotyöttömän aktivointisuunnitelmaan työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten sekä elämänhallinnan parantamiseksi. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston ja kaupungin työllistämistoiminnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on kaupungin järjestämää toimintaa, eikä siinä synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla 1-4 päivänä viikossa vähintään 4 tuntia kerrallaan.

Sosiaalista kuntoutusta tarjolla yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa. Linkki: Aikuissosiaalityö


Vinnaren yhteystiedot:

Annalankatu 8
29200 Harjavalta
Facebook: Vinnaren työpaja

Jokaisen numeron alkuosa:
044 4325…

Numeroiden loppuosat eri
ammattilaisille:

Työllistämistoiminnan      252
päällikkö
Sosiaaliohjaaja                  236
Ohjaaja                              448
Työpajaohjaajat:
  • Tilaustyöt                 238
  • Tekstiilityöt/            299
  • myymälä
  • Puutarhatyöt             239
  • Verstas                      237
Sairaanhoitaja                    240
Sairaanhoitaja/                  253
ryhmätoiminnot

 
Vinnaressa tehdään tekstiili- ja puukäsitöitä myyntiin ja yksikössä sijaitsee tuotteiden myymälä, joka on aina auki, kun olemme paikalla. Tervetuloa ostoksille. Joitakin tuotteita on myynnissä myös Cedercreutzin museolla.


Ajo-ohje Vinnareen:

Aja keskustasta sillan yli ja jatka kunnes näet oikealla kyltin Vinnari. Käänny kyltin kohdalta oikealle Annalankadulle. Annalankadulta käänny oikealle Tuomolankadulle, mistä pääsee pysäköintipaikallemme (ensimmäinen poikkikatu vasemmalle).


Vinnaren kiinteistössä sijaitsee myös etsivän nuorisotyön toimitilat. Linkki nettisivuille.
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone