Päihdehuolto

 

Sivua ollaan päivittämässä...


Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siitä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihteiden käytön lopettamiseksi tarjoamme avohoitoa, katkaisuhoitoa, laitoskuntoutusta sekä asumispalveluja.

Palveluihin voi hakeutua oma-aloitteisesti joko sosiaalityöntekijän tai terveyskeskuksen kautta.
 

 

A-klinikka säätiön tiedote 26.1.2015

A-klinikkasäätiön puhelinnumero vaihtuu.

A-klinikkasäätiö ottaa 28.1.2015 käyttöön valtakunnallisen puhelinvaihteen.

Vaihteen numero on 010 50 650.

Tästä numerosta tavoitat A-klinikkasäätiön kaikki toimipaikat ja koko henkilöstön. Vaihde on käytössä maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00.

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone