Toimeentulotuki

 

Ajankohtaista

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi. Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muutu uudistuksen yhteydessä.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta joulukuusta 2016 alkaen. Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Kelaan voi myös varata ajan.

Lisätietoja:
www.kela.fi/toimeentulotuki

 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksensa on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotuen suuruus on määritelty toimeentulotukilaissa (1412/1997).
Toimeentulotukeen kuuluvat perus-, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Sosiaalikeskuksella on tekninen yhteys KELA:n tietojärjestelmään, josta asiakkaan tietoja voidaan tarvittaessa tarkistaa.Sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle varataan aika puhelintunnilla
ma, ke ja pe klo 9.00 - 10.00.


sosiaalityöntekijä Anne Hakkarainen p. 044 4325 434
sosiaaliohjaaja Kati Kääntee p. 044 4325 425

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone