Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu


Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.


Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:

Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tuloharkintaa: yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 1000€/kk ja avo- tai aviopuolisoiden 1700 €/kk tulorajan, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Tämän lisäksi yksin asuvalla asiakkaalla voi olla talletusvaroja 3000€ ja kahden hengen taloudessa 5000€.Tulorajojen ylittyessä kuljetuspalvelu voidaan myöntää vain erittäin painavien syiden perusteella.


Tulosta, täytä ja palauta alla olevat lomakkeet osoitteeseen:
Harjavallan kaupunki
Sosiaalikeskus
Koulukatu 7
29200 Harjavalta 


Yhteydenotot ja lisätietoja:
vs. johtava sosiaalityöntekijä
p. 044 4325 248

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone