Sosiaalihuoltolainmukainen kuljetuspalvelu


Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.


Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:

Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tuloharkintaa: yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 850 €/kk ja avo- tai aviopuolisoiden 1450 €/kk tulorajan, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Tulorajojen ylittyessä kuljetuspalvelu voidaan myöntää vain erittäin painavien syiden perusteella.


Tulosta, täytä ja palauta alla olevat lomakkeet osoitteeseen:
Harjavallan kaupunki
Palvelukeskus Hopeakeidas
Palvelukatu 10
29200 Harjavalta 


Yhteydenotot ja lisätietoja:
avopalveluohjaaja Maria Knuuttila
p. 044 4325 255

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone