Ehkäisevä perhetyö


Ennaltaehkäisevä perhetyö on tarkoitettu perheille, joissa alle kouluikäisiä lapsia ja tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen. Edellytyksenä on, että perheellä ei ole lastensuojeluasiakkuutta.

Ennaltaehkäisevää perhetyötä tehdään perheen kotona ja tarkoituksena on tukea perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa arjen sujumisessa, vanhemmuudessa sekä lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Ennaltaehkäisevä perhetyö on perheelle maksutonta ja sitä voi saada korkeintaan 6 kk:n ajan.

Ennaltaehkäisevään perhetyöhön ohjaudutaan  ottamalla yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai muun viranomaistahon kuten neuvolan kautta.


Yhteydenotot:

sosiaaliohjaaja/ ehkäisevä perhetyö
Sarita Laitinen, p. 044 4325 449
 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone