Sosiaaliasiamies


Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Tämä laki velvoitti kuntia nimeämään kuntaan sosiaaliasiamiehen. Sosiaaliasiamies voidaan nimetä myös kahden tai useamman kunnan yhteiseksi.

Sosiaalihuollon asiakaslaki määrittää sosiaalimiehen  tehtävät:

  • neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä lakiasioissa
  • avustaa muistutuksen teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa


Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.


Harjavallan kaupungin sosiaaliasiamiehenä toimii:

Maija-Kaisa Sointula
Merikratos Oy

Merikratos sosiaaliasiamiehen tavoittaa:
ti-to, klo 10-13
p. 010 830 5104

sähköposti:
sosiaaliasiamies(at)merikratos.fi

Postiosoite:
Merikratos / Sointula
Ruissalontie 11 B
20200 TURKU

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone