Aikuissosiaalityö


Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu harjavaltalaisille yksinasuville sekä perheille. Aikuissosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta ja neuvontaa sekä asiakkaan elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan muutokseen.

Aikuissosiaalityö voi sisältää taloudellisen tuen tarpeen arviointia (toimeentulotuki, välitystili), asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin sekä päihdeongelman selvittämistä ja hoitoon ohjausta. Aikuissosiaalityössä pyritään noudattamaan nuorisotakuun toteutumista.

Aikuissosiaalityössä tehdään tiivistä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten Harjavallan kaupungin työllistämistoiminnan, etsivä nuorisotyön, TE-toimiston ja päihdepalvelujen työntekijöiden kanssa.

Yhteystiedot/ ajanvaraus puhelintunnilla ma, ke ja pe klo 9.00-10.00

Asiakkaat 18-29 v.
sosiaaliohjaaja Kati Kääntee p. 044 4325 425

Asiakkaat 30 v. eteenpäin
sosiaalityöntekijä Anne Hakkarainen p. 044 4325 434

vs. johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Forsman p. 044 4325 248

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)harjavalta.fi

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone