Vanhainkoti Hopearanta

Vanhainkoti Hopearanta
Pohjoisrannantie 317, Harjavalta

Hopearanta on Harjavallan kaupungin sosiaalikeskuksen vanhainkoti, jonka toimintaa valvoo perusturvalautakunta. Vanhainkodissa on 35 hoitopaikkaa ja kaksi osastoa. Osasto Aamunkajo on 15-paikkainen lyhytaikais- eli intervallihoito-osasto. Osasto Iltatuuli on 20-paikkainen perushoito-osasto.


Vanhainkoti Hopearannan tarjoamat palvelut ovat:

  • pitkäaikashoito
  • lyhytaikais- eli intervallihoito
  • päivä- ja yöhoito
  • viikonloppuhoito
  • viriketoiminta/askartelu
  • kuntoutus


Vanhainkodin toimintaa ohjaavat toimintaperiaatteet

  • laadukas, turvallinen pitkäaikais-, tai lyhytaikaishoito
  • kodinomainen ilmapiiri
  • asukkaan yksityisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ja asukkaan
  • kuntouttava, omatoimisuutta tukeva työote


Hoito- ja virikepalvelut

Vanhainkodin lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Lääkkeet siältyvät hoitomaksuun. Mahdolliset sairankuljetukset sisältyvät myös hoitomaksuun. Yksityislääkärillä saa käydä, mutta kustannukset joutuu siinä tapauksessa maksamaan kokonaan itse. Omalla kustannuksella saa ostaa myös yksityisiä muita palveluita esim. kuntoutuspalveluja sekä kampaamo- ja jalkahoitopalveluja.

Kuntoutus

Hopearannan kuntoutusta on mahdollista saada ma - pe. Kuntohoitaja järjestää mm. ryhmävoimistelua, yksilöllistä kuntoutusta ja antaa lääkärin määrämät fysikaaliset hoidot.

Viriketoiminta

Vanhainkoti Hopearannassa on ohjattua askartelu- ja viriketoimintaa askarteluhuoneessa arkipäivisin askartelunohjaajan opastuksella.


Asiakasmaksu pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että henkilökohtaisen käyttöön jää vähintään 107,00 €/kk. Mikäli kotona asuu pienempituloinen puoliso, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista.

 


Asiakasmaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa

Lyhytaikaishoidossa maksu on 49,50 €/ hoitovuorokausi. Maksukaton 691,00 € täytyttyä maksu on 22,80 €/ hoitovuorokausi. Maksukattoa kerätään aina kalenterivuosittain. Yhdensuuntainen kuljetus intervallihoitoon 7,50 €.

 
Yhteystiedot

Vanhainkoti Hopearannan palveluja voi tiedustella:

Vanhustyönjohtaja Leila Saarela
p. 044 4325 277
leila.saarela(at)harjavalta.fi
Pohjoisrannantie 317

Osastonhoitaja Kaisa Viitanen
p. 044 4325 278 
kaisa.viitanen(at)harjavalta.fi
Pohjoisrannantie 317

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone