Vanhainkoti Hopearanta

Vanhainkoti Hopearanta
Pohjoisrannantie 317, Harjavalta

Hopearanta on Harjavallan kaupungin sosiaalikeskuksen vanhainkoti, jonka toimintaa valvoo sosiaalilautakunta. Vanhainkodissa on 55 hoitopaikkaa, joista Euran kunnalla on käytettävänään noin 10 hoitopaikkaa sopimuksen perusteella.

Vanhainkoti Hopearannan tarjoamat palvelut ovat:

  • pitkäaikashoito
  • lyhytaikais- eli intervallihoito
  • päivä- ja yöhoito
  • viikonloppuhoito
  • viriketoiminta/askartelu
  • kuntoutus

Turvapuhelinkeskus on Hopearannassa.

Vanhainkoti Hopearannassa on kolme osastoa. Osasto Aamunkajo on 10-paikkainen lyhytaikais- eli intervallihoito-osasto. Perushoito-osastoja ovat 22-paikkainen osasto Iltatuuli ja 23-paikkainen osasto Kotivalkama.


Vanhainkodin toimintaa ohjaavat toimintaperiaatteet

  • laadukas, turvallinen pitkäaikais-, tai lyhytaikaishoito
  • kodinomainen ilmapiiri
  • asukkaan yksityisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ja asukkaan
  • kuntouttava, omatoimisuutta tukeva työote


Hoito- ja virikepalvelut

Vanhainkodin lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Lääkkeet siältyvät hoitomaksuun. Mahdolliset sairankuljetukset sisältyvät myös hoitomaksuun. Yksityislääkärillä saa käydä, mutta kustannukset joutuu siinä tapauksessa maksamaan kokonaan itse. Omalla kustannuksella saa ostaa myös yksityisiä muita palveluita esim. kuntoutuspalveluja sekä kampaamo- ja jalkahoitopalveluja.

Kuntoutus

Hopearannan kuntoutusta on mahdollista saada ma - pe. Kuntohoitaja järjestää mm. ryhmävoimistelua, yksilöllistä kuntoutusta ja antaa lääkärin määrämät fysikaaliset hoidot.

Viriketoiminta

Vanhainkoti Hopearannassa on ohjattua askartelu- ja viriketoimintaa askarteluhuoneessa arkipäivisin askartelunohjaajan opastuksella.


Asiakasmaksu pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että henkilökohtaisen käyttöön jää vähintään 105,00 €/kk. Mikäli kotona asuu pienempituloinen puoliso, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista.


Asiakasmaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa

Lyhytaikaishoidossa maksu on 34,80 €/hoitovuorokausi. Maksukaton 679,00 € täytyttyä maksu on 16,10 €/hoitovuorokausi. Maksukattoa kerätään aina kalenterivuosittain. Yhdensuuntainen kuljetus intervallihoitoon 7,00 €.

 


Asukkaaksi tuleminen

Vanhainkoti Hopearannan palveluja voi tiedustella:
Vanhustyönjohtaja Leila Saarela
p. 044 4325 277
leila.saarela(at)harjavalta.fi
Pohjoisrannantie 317

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone