Vanhainkoti Hopearanta

Vanhainkoti Hopearanta
Suvannontie 2, Harjavalta

Hopearanta on Harjavallan kaupungin vanhainkoti, jonka toimintaa valvoo perusturvalautakunta. Vanhainkodissa on kaksi osastoa. Osasto Aamunkajo on lyhytaikais- eli intervallihoito-osasto ja Iltatuuli tarjoaa pitkäaikaista laitoshoitoa.

Vanhainkoti Hopearannan tarjoamat palvelut ovat:

  • laitoshoito
  • lyhytaikais- eli intervallihoito
  • viriketoiminta/ askartelu
  • kuntoutus

Vanhainkodin toimintaa ohjaavat toimintaperiaatteet:

  • laadukas, turvallinen pitkäaikais-, tai lyhytaikaishoito
  • kodinomainen ilmapiiri
  • asukkaan yksityisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ja asukkaan
  • kuntouttava, omatoimisuutta tukeva työote

 


Hoito- ja virikepalvelut

Vanhainkodin lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Lääkkeet siältyvät hoitomaksuun. Mahdolliset sairankuljetukset sisältyvät myös hoitomaksuun. Yksityislääkärillä saa käydä, mutta kustannukset joutuu siinä tapauksessa maksamaan kokonaan itse. Omalla kustannuksella saa ostaa myös yksityisiä muita palveluita esim. kuntoutuspalveluja sekä kampaamo- ja jalkahoitopalveluja.

Kuntoutus

Hopearannan kuntoutusta on mahdollista saada ma - pe. Fysioterapeutti järjestää mm. ryhmävoimistelua, yksilöllistä kuntoutusta ja antaa lääkärin määrämät fysikaaliset hoidot.

Viriketoiminta

Vanhainkoti Hopearannassa on ohjattua askartelu- ja viriketoimintaa askarteluhuoneessa arkipäivisin askartelunohjaajan opastuksella.

 


Asiakasmaksu pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että henkilökohtaisen käyttöön jää vähintään 108,00 €/kk. Mikäli kotona asuu pienempituloinen puoliso, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista.
 


Asiakasmaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa

Lyhytaikaishoidossa maksu on 48,90 €/ hoitovuorokausi. Maksukaton 683,00 € täytyttyä maksu on 22,50€/ hoitovuorokausi. Maksukattoa kerätään aina kalenterivuosittain. Yhdensuuntainen kuljetus intervallihoitoon 7,50 €.

 
Yhteystiedot

Vanhustyönjohtaja Leila Saarela
p. 044 4325 277
leila.saarela(at)harjavalta.fi

Asumispalveluohjaaja Kaisa Viitanen
p. 044 4325 278 
kaisa.viitanen(at)harjavalta.fi

Sairaanhoitaja Taru Juntunen (osastot)
p. 044 4325 290
taru.juntunen(at)harjavalta.fi

Osasto Aamunkajo (intervalli)
p. 044 4325 279

Osasto Iltatuuli
p. 044 4325 280

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone