Tukipalvelut

Tukipalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä turvata asiakkaan kotona selviytyminen.


Asiointipalvelu

Kotipalvelun kautta on mahdollisuus saada apua pankki-, kauppa-, ja muussa asioinnissa.


Ateriapalvelut

Ikääntyvillä on mahdollisuus saada viitenä päivänä viikossa ateria kotiin kuljettuna. Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet. ateriapalvelun tuottaa Hopearannan vanhainkoti. Aterian kuljetuksen asiakkaalle hoitaa yksityinen yrittäjä.

Kotona ja vanhustentalossa asuvien asukkaiden ateriamaksut 1.2.2014 alkaen:

Ateria kotiin kuljetettuna6,80 €
Luonasruokailu Palvelukeskus Hopeakeitaassa (eläkeläiset)6,10 €


Kylvetyspalvelu

Kylvetyspalvelu hoidetaan Palvelutalo Hopeakeitaan tiloissa, jonne kuljetus on järjestetty. Kylvetyspalvelua voidaan hoitaa myös asiakkaan omassa kodissa.Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.


Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:

Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tuloharkintaa: yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 850 €/kk ja avo- tai aviopuolisoiden 1450 €/kk tulorajan, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Tulorajojen ylittyessä kuljetuspalvelu voidaan myöntää vain erittäin painavien syiden perusteella.


Tulosta, täytä ja palauta alla olevat lomakkeet osoitteeseen:
Harjavallan kaupunki
Avopalveluohjaaja
Maria Knuuttila
Palveluskeskus Hopeakeidas
Palvelukatu 10
29200 Harjavalta

Lisätietoja kuljetuspalvelusta:
avopalveluohjaaja
puh: 044 4325 255


 

Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla voidaan turvata asiakkaan avun saanti vuorokauden ajasta riippumatta. Turvapuhelin vuokrataan joko kaupungilta tai yksityisesti. Turvapuhelimen hälytykset menevät Esperin turvapuhelinpalveluun 24 h/vuorokaudessa.

Turvapuhelimesta peritään palvelumaksua 1.2.2014 alkaen seuraavasti:

Sosiaalikeskuksen vuokraama turvapuhelin22,00 €/kk
Asiakkaalla oma turvapuhelinlaite12,00 €/kk, päivystys vanhainkoti Hopearannassa
Esperin hälytyskäynti50,00 €/käynti


 

Tulosta ja täytä turvapuhelinhakemus


Vaatehuolto

Kotipalvelun asiakkaiden pyykkiä voidaan pestä Palvelutalo Hopeakeitaalla tai vanhustentalolla. Palveluun kuuluu pyykin pesu ja jälkikäsittely.

Vaatehuollosta peritään palvelumaksua 1.2.2014 alkaen 7,00 €/koneellinenYhteydenotot ja lisätietoja:
Avopalveluohjaaja
puh. 044 4325 255
Palvelukatu 10

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone