Tukipalvelut

Tukipalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä turvata asiakkaan kotona selviytyminen.


Asiointipalvelu

Kotipalvelun kautta on mahdollisuus saada apua pankki-, kauppa-, ja muussa asioinnissa.


Ateriapalvelut

Ikääntyvillä on mahdollisuus saada viitenä päivänä viikossa ateria kotiin kuljettuna. Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet. ateriapalvelun tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon Ky. Aterian kuljetuksen asiakkaalle hoitaa yksityinen yrittäjä.

Ateriamaksut 1.2.2016 alkaen:


Lounas Palvelukeskus Hopeakeitaassa (eläkeläiset)


6,60 €


Ateria kotiin kuljetettuna


7,40 €

 


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:

Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tuloharkintaa: yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 850 €/kk ja avo- tai aviopuolisoiden 1450 €/kk tulorajan, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Tulorajojen ylittyessä kuljetuspalvelu voidaan myöntää vain erittäin painavien syiden perusteella.

Tulosta, täytä ja palauta alla olevat lomakkeet osoitteeseen:
Harjavallan kaupunki
Avopalveluohjaaja
Vanhainkoti Hopearanta
Pohjoisrannantie 317
29200 Harjavalta

Lisätietoja kuljetuspalvelusta:
Avopalveluohjaaja
puh: 044 4325 255


Toimintapäivä Palvelukeskus Hopeakeitaassa  (kotihoidon asiakkaille)


Palvelukeskus Hopeakeidas tarjoaa kuntouttavaa päivätoimintaa kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille.

Toimintapäivän (20 €) sisältää aamupalan, lounaan sekä päiväkahvin. Päivätoiminnan (3 h) hinta on 10 €. Tarvittaessa on mahdollisuus järjestetää edestakainen kuljetus (7,50 €).

Lisätietoja ja yhteystiedot:
Palveluohjaaja p. 044 432 5269 tai
Palvelukeskus Hopeakeidas p. 0440 592787
Palvelukatu 10


Tulosta ja täytä alla olevasta linkistä hakemus toimintapäivään ja palauta osoitteeseen:

Harjavallan kaupunki
Palvelukeskus Hopeakeidas
Palveluohjaaja Sonja Paavola
Palvelukatu 10
29200 Harjavalta


Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla voidaan turvata asiakkaan avun saanti vuorokauden ajasta riippumatta. Turvapuhelin vuokrataan joko kaupungilta tai yksityisesti. Turvapuhelimen hälytykset menevät Stellan turvapuhelinpalveluun 24 h/vuorokaudessa.

Turvapuhelimesta peritään palvelumaksua 1.2.2016 alkaen seuraavasti:

Sosiaalikeskuksen vuokraama turvapuhelin22,00 €/ kk
Asiakkaalla oma turvapuhelinlaite12,00 €/ kk
Turvapuhelinhälytyskäynti/ Turvatiimi50,00 €/ käynti


 

Tulosta ja täytä molemmat turvapuhelinhakemukset.
Molemmat hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Harjavallan kaupunki
Palvelukeskus Hopeakeidas
Palveluohjaaja Sonja Paavola
Palvelukatu 10
29200 Harjavalta


Vaatehuolto

Kotipalvelun asiakkaiden pyykkiä voidaan pestä Palvelukeskus Hopeakeitaalla tai vanhustentalolla. Palveluun kuuluu pyykin pesu ja jälkikäsittely.

Vaatehuollosta peritään palvelumaksua 1.2.2016 alkaen 7,50 €/koneellinen

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:
Avopalveluohjaaja
p. 044 4325 255
Pohjoisrannantie 317

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone