Tukipalvelut

Tukipalvelujen tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä turvata asiakkaan kotona selviytyminen.


Asiointipalvelu

Kotipalvelun kautta on mahdollisuus saada apua pankki-, kauppa-, ja muussa asioinnissa.


Ateriapalvelut

Ikääntyvillä on mahdollisuus saada viitenä päivänä viikossa ateria kotiin kuljettuna. Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet. ateriapalvelun tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon Ky. Aterian kuljetuksen asiakkaalle hoitaa yksityinen yrittäjä.

Ateriamaksut 1.3.2018 alkaen:


Lounas Vanhainkoti Hopearannassa (eläkeläiset)


6,90 €


Ateria kotiin kuljetettuna


7,80 €

 


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:

Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tuloharkintaa: yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 1000 €/kk ja avo- tai aviopuolisoiden 1700 €/kk tulorajan, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Tämän lisäksi yksin asuvalla asiakkaalla voi olla talletusvaroja 3000€ ja kahden hengen taloudessa 5000€.Tulorajojen ylittyessä kuljetuspalvelu voidaan myöntää vain erittäin painavien syiden perusteella.

Tulosta, täytä ja palauta alla olevat lomakkeet osoitteeseen:
Harjavallan kaupunki
palveluohjaaja Kirsi Leppänen
Vanhainkoti Hopearanta
Suvannontie 2
29200 Harjavalta

puh. 044 432 5269


Kuntouttava päivätoiminta Vanhainkoti Hopearannassa

Vanhainkoti Hopearannassa tarjotaan kotihoidon ja omaishoidon tukipalveluna ohjattua kuntouttavaa päivätoimintaa arkipäivisin. Toiminta on niin sosiaalista kuin fyysistä kuntouttavaa toimintaa, jolla pyritään tukemaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Päivätoiminnassa toimitaan aamu- ja iltapäiväryhmissä. Päivätoimintaan sisältyy lounas. Jokaiselle asiakkaalle valitaan yksilöllisesti hänelle sopiva ryhmä.

Tukipalveluna järjestetään tarvittaessa myös pesuapua.
 
Päivätoimintaan hakeudutaan hakemuksella. Päivätoimintaan järjestetään edestakainen kuljetus.

Tulosta ja täytä alla oleva päivätoimintahakemus

Hakemus palautetaan osoitteella:
Harjavallan kaupunki
Vanhainkoti Hopearanta
Suvannontie 2
29200 Harjavalta

 


Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla voidaan turvata asiakkaan avun saanti vuorokauden ajasta riippumatta. Turvapuhelin vuokrataan joko kaupungilta tai yksityisesti. Turvapuhelimen hälytykset menevät Stellan turvapuhelinpalveluun 24 h/vuorokaudessa.

Turvapuhelimesta peritään palvelumaksua 1.2.2017 alkaen seuraavasti:


Tulosta ja täytä molemmat turvapuhelinhakemukset.
Molemmat hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Harjavallan kaupunki
Vanhainkoti Hopearanta
Avopalveluohjaaja
Suvannontie 2
29200 Harjavalta


Vaatehuolto

Kotihoidon asiakkaiden pyykkiä voidaan pestä vanhainkoti Hopearannassa. Palvelu sisältää  pyykin pesun ja jälkikäsittelyn.

Vaatehuollosta perittävä palvelumaksu on 7,80 €/koneellinen.

 

Lisätietoja kotihoidon henkilökunnalta tai:

Avopalveluohjaaja
p. 044 4325 255
Palveluohjaaja
p. 044 4325 269

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone