Palveluseteli ikääntyneiden palveluasumisessa

Palveluseteli ikääntyneiden asumispalveluissa
Palveluseteli on yksi tapa järjestää asumispalveluja ikääntyneille kunnan omien palvelujen lisäksi. Palveluseteli myönnetään vain yksityisen sosiaalipalvelun hankkimiseksi. Palvelu on tarkoitettu tehostetun palveluasumisen hoivapalvelumaksuun.

Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja hoivapalvelun omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle. Sen lisäksi asiakas voi omalla kustannuksellaan hankkia sellaisia palveluja, jotka eivät sisälly palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin.


Palvelusetelin arvo

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan bruttotuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat mm.  eläketulot ja niihin rinnastettavat  jatkuvat tulot, ansio-, pääoma-, korko- ja osinkotulot sekä hoitotuki. Palvelusetelin arvo määritetään asiakkaan antamien tulotietojen perusteella. Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin arvosta. Kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle ja asiakas maksaa palvelusetelin omanvastuuosuuden suoraan palveluntuottajille.
 


Lisätietoja:

Asumispalveluohjaaja
p. 044 432 5278
kaisa.viitanen(at)harjavalta.fi
Suvannontie 2

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone