Hakeminen palveluasumiseen

Hakeminen
Asiakas hakee asumispalvelua Harjavallan kaupungin vanhuspalveluista. Kunnan edustaja selvittää hakijan hoitoisuuden ja kokonaistilanteen ja hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä, jonka jälkeen palvelusta annetaan päätös. Asiakkaalla on oikeus itse valita tehostetun palveluasumisen tuottaja. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on järjestettävä hänen hoitonsa muulla tavoin.


Tulosta ja täytä palveluasumishakemus.


Lisätietoja:

Asumispalveluohjaaja
p. 044 432 5278
kaisa.viitanen(at)harjavalta.fi
Suvannontie 2

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone