Asumispalvelut

Palveluasuminen tulee kysymykseen silloin, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista, mutta ei tarvitse laitoshoitoa. Palveluasuminen sisältää aina sekä asunnon että asumiseen liittyvät palvelut.

Asunnostaan ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa kukin asukas itse. Asukkaalla on kaikki normaalit asukkaan oikeudet ja velvollisuudet (muuttoilmoitus, kotivakuutus, asumistuki jne.).

Palveluasumisesta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmasta tehdään kirjallinen sopimus palvelutalon ja asukkaan kesken.

Harjavallan kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa. Sosiaalitoimi on tehnyt ns. puitesopimuksen 20 eri palveluntuottajan kanssa. Palveluasumisen kohteet sijaitsevat Harjavallassa sekä lähikunnissa.Palveluseteli ikääntyneiden asumispalveluissa

Harjavalta, Huittinen, Kokemäki ja Nakkila ovat aloittaneet 1.1.2014 kaksivuotisen palvelusetelikokeilun ikäihmisten palveluasumisen järjestämiseksi.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää asumispalveluja ikääntyneille kunnan omien palvelujen lisäksi. Palveluseteli myönnetään vain yksityisen sosiaalipalvelun hankkimiseksi. Palvelu on tarkoitettu tehostetun palveluasumisen hoivapalvelumaksuun.

Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja hoivapalvelun omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle. Sen lisäksi asiakas voi omalla kustannuksellaan hankkia sellaisia palveluja, jotka eivät sisälly palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin.


Palvelusetelin arvo

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan bruttotuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat mm.  eläke,- ja niihin rinnastettavat  jatkuvat tulot, ansio,- pääoma,-korko,-ja osinkotulot sekä hoitotuki. Palvelusetelin arvo määritetään asiakkaan antamien tulotietojen perusteella. Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin arvosta.

Kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle ja asiakas maksaa palvelusetelin omanvastuuosuuden suoraan palveluntuottajlle.  


Hakeminen 

* Asiakas hakee asumispalvelua oman kuntansa ikääntyneiden palveluista vastaavalta henkilöltä

* Kunnan edustaja selvittää hakijan hoitoisuuden ja kokonaistilanteen kunkin kunnan käytäntöjen                       mukaisesti

* Asiakkaalla on oikeus itse valita tehostetun palveluasumisen tuottaja. Kunnan edustaja toimii palveluohjaajana ja tekee päätöksen palvelusetelin arvosta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, joilloin kunnan on järjestettävä hänen hoitonsa muulla tavoin.


Tulosta ja täytä palveluasumishakemus.Lisätietoja:

Vanhustyönjohtaja Leila Saarela
p. 044 4325 277
leila.saarela(at)harjavalta.fi
Suvannontie 2


Asumispalveluohjaaja Kaisa Viitanen
p. 044 432 5278
kaisa.viitanen(at)harjavalta.fi
Suvannontie 2

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone