Perhepäivähoito

 

 

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvuympäristön, jossa lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Harjavallan kaupungin palveluksessa on 16 perhepäivähoitajaa. Yhdellä hoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta ja näiden lisäksi vielä yksi osapäivähoidossa oleva esikouluikäinen. Harjavallan kaupungin päivähoitostrategian mukaisesti alle kolmivuotiaiden lasten hoito tapahtuu pääsääntöisesti perhepäivähoidossa.

Harjavallassa perhepäivähoitopaikkoja on tasaisesti kaupungin eri puolilla, joten matka kotoa hoitopaikkaan on yleensä hyvin lyhyt.

Jokaisesta kunnalliseen perhepäivähoitoon tulevasta lapsesta tehdään hoitosuhteen alkaessa hoitosopimus. Sopimus laaditaan yhdessä vanhempien, perhepäivähoitajan ja perhepäivähoidon ohjaajan kesken ja siinä sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista ja luodaan pohja hyvälle yhteistyölle.
 

Perhepäivähoidonohohjaus, puh 044 432 5335/044 432 5444

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone