Perhepäivähoito

 

 

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvuympäristön, jossa lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Harjavallan kaupungin palveluksessa on 12 perhepäivähoitajaa. Yhdellä hoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta. Harjavallan kaupungin järjestämässä perhepäivähoidossa on pääsääntöisesti 1-4-vuotiaita lapsia, tarpeen niin vaatiessa 5-vuotiaitakin.

Harjavallassa perhepäivähoitopaikkoja on tasaisesti kaupungin eri puolilla, joten matka kotoa hoitopaikkaan on yleensä hyvin lyhyt.

Jokaisesta kunnalliseen perhepäivähoitoon tulevasta lapsesta tehdään hoitosuhteen alkaessa hoitosopimus. Sopimus laaditaan yhdessä huoltajan ja lasta hoitavan perhepäivähoitajan kesken ja siinä sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista ja luodaan pohja hyvälle yhteistyölle.

 

Perhepäivähoidon lähiesimiehinä toimivat päiväkodin johtajat

Oili Linnamäki 044 432 5335 ja Harri Sillanpää 044 432 5444
 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone