Perhepäivähoito

 

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvuympäristön, jossa lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Harjavallan kaupungin palveluksessa on 12 perhepäivähoitajaa. Yhdellä hoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta. Harjavallan kaupungin järjestämässä perhepäivähoidossa on pääsääntöisesti 1-4-vuotiaita lapsia, tarpeen niin vaatiessa 5-vuotiaitakin.

Harjavallassa perhepäivähoitopaikkoja on tasaisesti kaupungin eri puolilla, joten matka kotoa hoitopaikkaan on yleensä hyvin lyhyt.

Jokaisesta kunnalliseen perhepäivähoitoon tulevasta lapsesta tehdään hoitosuhteen alkaessa hoitosopimus. Sopimus laaditaan yhdessä huoltajan ja lasta hoitavan perhepäivähoitajan kesken ja siinä sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista ja luodaan pohja hyvälle yhteistyölle.

 

Perhepäivähoidon lähiesimiehenä toimii päiväkodin johtaja  Merja Sjöblom, puh 044 432 5429

 

 

Äkillisen varahoitopaikan järjestäminen perhepäivähoidossa

 

Mikäli hoitaja esim. yön aikana sairastuu, hän ei välttämättä pysty viestittämään asiasta huoltajille, eikä edes ohjaajalle. Lasten hoidon on tällaisessakin tapauksessa järjestyttävä niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa lapselle ja lapsen perheelle.

 

Kun perhepäivähoidossa tulee em. kaltainen tilanne menetellään seuraavasti:

 

*Ensisijaisina tilapäisinä sijaishoitopaikkoina toimivat päiväkodit. Pohjoisrannan päiväkotiin ohjautuvat joen pohjoispuolen lapset ja Kalevaan eteläpuolen lapset. Perhepäivähoidon ohjauksesta vastaa Joenrannan päiväkodin johtaja   Merja Sjöblom (044-432 5429 ). Pohjoisrannan päiväkodin ”päivystävä” puhelin on 044-432 5446 ja Kalevan päiväkodin 044-432 5329 (klo 06.30 alkaen).

 

*Mikäli hoitaja saa välitettyä tiedon vanhemmille, ohjaa hän lapset sijaishoitopaikkaan. Jos vanhemmat ovat jo tuomassa lasta hoitoon ja saavat tiedon sijaisjärjestelystä vasta hoitajan luona, he voivat viedä lapsensa  päiväkotiin.

 

*Perhepäivähoitaja pyrkii ilmoittamaan päiväkotiin heti aamulla sijaishoidon tarpeesta.

 

*Muutamien perheiden osalta hoidon alkamisajankohta on hyvin varhainen, näissä tapauksissa toivomme vanhemmilta joustoa aamun aloitukseen. Pohjoisrantaan pääsee hyvinkin aikaisin, mutta Kalevan päiväkoti aukeaa vasta klo 06.30.

 

*Vanhemmilta toivon tällaisissa tapauksissa joustoa, siirtymiset eivät aina käytännössä ole helppoja.


 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone