Päivähoitoon hakeminen

Päivähoidon toimintakausi alkaa 01.08. ja päättyy seuraavana vuonna 31.07. Päivähoitoon hakeminen tapahtuu keväisin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kevään haussa täytetään syksyllä vapautuvat hoitopaikat, minkä jälkeen haku on jatkuvaa. Päivähoitoon hakeminen suoritetaan hakulomakkeella, joita saa päiväkodeista, perhepäivätoimistosta ja myös sähköisesti (hakemus löytyy etusivun Oikopolut-valikon kohdasta: Sähköiset ja tulostettavat lomakkeet).

Päivähoitoasetuksen mukaan hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli hoitopaikkaa tarvitaan vanhempien työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian, kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kesken toimintakauden paikkaa hakevien toivotaankin toimittavan päivähoitohakemuksensa niin ajoissa kuin mahdollista.

Pyrimme, jos vain mahdollista, järjestämään hoitopaikan pikemmin kuin asetus edellyttää.

Päivähoitohakemukset palkka- ym. liitteineen toimitetaan päivähoitotoimistoon osoitteella:
Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

 

 

 

 


 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone