Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

1. Harjavalta mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ( Sivistyslautakunta 28.8.2018 / 99§ )

Harjavalta osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilu koskee kaikkia 2013 syntyneitä harjavaltalaisia lapsia.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on maksutonta 20 h/vko. Maksuton varhaiskasvatus tulee noudattamaan esiopetuksen toiminta-aikoja ja toimintakautta. Lomien aikana varhaiskasvatusmaksu määräytyy osa- tai kokoaikaisen hoidon mukaisesti.

Viisivuotiaiden 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään Harjavallassa ajalla 01.08.2018-31.07.2019. Mikäli varhaiskasvatusaika ylittää 20 tuntia /vko, ylittävä osuus laskutetaan varatun varhaiskasvatusajan mukaisesti.

Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi varhaisiin aamuihin, iltoihin, öihin ja viikonloppuun.  Vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain ennalta varatusta varhaiskasvatusajasta.

1-10 pv
Maksettavaksi jää 20 % alkuperäisestä maksusta
11-13 pv
Maksettavaksi jää 38,46 % alkuperäisestä maksusta
14-16 pv
Maksettavaksi jää 50 % alkuperäisestä maksusta
17 tai enemmän
Maksettavaksi jää 61,90 % alkuperäisestä maksusta

2. Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyt tehty toukokuussa 2018

Kyselyt tehtiin toukokuussa, yhteenveto kyselyistä sivistyslautakunnassa syksyllä 2018.

3. Uudet maksuperusteet luettavissa omalta alasivultaan

4. Varhaiskasvatuksessa lasten päivähoitopaikkojen keskitetty haku päättynyt, varhaiskasvatukseen kuitenkin ns. jatkuva haku
 
Hakemuslomakkeita saa kaikista päiväkodeista, päivähoitotoimistosta sekä Harjavallan kaupungin nettisivuilta. Hakemukseen tulee liittää tulotiedot.
Lomakkeet palautetaan siihen yksikköön, josta päivähoitopaikkaa haetaan, perhepäivähoidon osalta palvelusihteeri Irene Huhtalalle, os. Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.
Uusista päivähoitovalinnoista ilmoitetaan vanhemmille kirjallisesti.
 
 

 

 

 
 

Yhteystietoja päivähoitoasioissa

Joenrannan päiväkoti, päiväkodin johtaja Merja Sjöblom, puh 044 432 5429
merja.sjoblom(at)harjavalta.fi
Jokikatu 4, 29200 Harjavalta

Kalevan päiväkoti, päiväkodin johtaja Oili Linnamäki, puh 044 432 5335
oili.linnamaki(at)harjavalta.fi
Ainonkatu 3, 29200 Harjavalta

Pohjoisrannan päiväkoti, päiväkodin johtaja Harri Sillanpää, puh 044 432 5444
harri.sillanpaa(at)harjavalta.fi
Kaanaankatu 2, 29200 Harjavalta

Perhepäivähoidonohjaus, Merja Sjöblom, puh 044 432 5429

Palvelusihteeri Irene Huhtala (maksupäätöstiedustelut ja päivähoidon laskutus), puh 044 432 5218
irene.huhtala(at)harjavalta.fi
Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eija Järvenpää, puh 044 432 5326
eija.jarvenpaa(at)harjavalta.fi
Kaanaankatu 2, 29200 Harjavalta

 

Harjavallan kaupunki tarjoaa päivähoitoa kaikille päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Oikeus päivähoitoon alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen.

Vanhemmat voivat valita lapselleen vaihtoehtoisesti kunnallisen päivähoitopaikan, kotihoidon tuen taikka yksityisen hoidon tuen. Kunnallista päivähoitoa Harjavallassa tarjoavat päiväkodit ja perhepäivähoito. Vuorohoito on keskitetty Pohjoisrannan päiväkotiin.

 

© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone