Rehtorin tervehdys

Rehtorin tervehdys

Muutoksen tuulia

Täällä odotellaan uutena ja innokkaana Pirkkalan koulun rehtorina ja luokanopettajana koulun alkamista. Tuntemukset ovat varmaan vähän samoja kuin uudella ekaluokkalaisella, paljon on uutta opittavaa ja vähän taitaa perhosiakin lennellä vatsassa. Onneksi olen huomannut, että ympärillä on paljon ystävällisiä ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan ja tukemaan uuden alun edessä. Toivon, että sama tunne tulee niin uusille oppilaille kuin vanhoille konkareillekin. Yhdessä tekeminen, toisten auttaminen ja tukeminen tuovat koulutyöhön turvallisuutta ja iloa.

 

Uutta on myös 1.8.2016 voimaan tullut opetussuunnitelma. Se löytyy Harjavallan kotisivulta. Tulevaisuuden taitoja edistetään oppilaslähtöisellä toiminnalla, laajentamalla opetusta luokkahuoneen ulkopuolelle ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. Erityisesti painotetaan oppilaiden vahvuuksia ja sitä kautta hyvän itsetunnon rakentamista. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot korostuvat yhteistoiminnallisissa työtavoissa. Miten uusi opetussuunnitelma näkyy Pirkkalan koulun arjessa? Tähän aiheeseen paneudumme syksyn vanhempainillassa.

Kodin ja koulun yhteistyötä korostetaan monessa kohtaa uutta opetussuunnitelmaa. Pirkkalassa yhteistyöhön on hyvät perinteet, joten siitä on hyvä jatkaa. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä koulun henkilökuntaan, kysymällä moni asia selviää.

Yhteistyöterveisin,

Päivi Lahtinen

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone