Rehtorin tervehdys

 

Tervetuloa kouluun!

Viime lukuvuosi oli jo monessa asiassa uuden opettelua niin meille opettajille kuin oppilaillekin uuden opetussuunnitelman myötä. Tämä aika haastaa meidät ajattelemaan asioita uudella tavalla. Näin se varmaan kuuluu koulussa ollakin!

Maailma ympärillämme muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla, se edellyttää myös koulun muutosta. Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta se voi olla hyväkin asia.  On hyvä kokeilla erilaisia tapoja toimia ja palautteen perusteella kehittää toimintaa. Kokeilemme syksyn aikana mm. uutta koulupäivän rakennetta, joka mahdollistaa pidemmät ja toivottavasti myös liikkuvammat välitunnit.

Kokeileminen, yrittäminen ja oppiminen vaativat aina rohkeutta. Näissä tilanteissa turvallisuuden tunne korostuu. Kannustava ilmapiiri ja kodin ja koulun välinen hyvä yhteistyö lisäävät turvallisuuden tunnetta. On tärkeää, että ”vedämme yhtä köyttä” niin, että lapsi kokee meidän tarkoittavan sekä kotona että koulussa hänen parastaan. Muun yhteistyön ohella Pirkkalan koulun vanhempainyhdistys ry tarjoaa hyvän kanavan osallistua koulun toimintaan ja samalla tutustua muihin vanhempiin. Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä, johon kannattaa liittyä.

 

Tähän loppuun vielä vähän yllättäviäkin ajatuksia Piilaaksosta, ” teknologian kehdosta.”

Koulussa pitää ennen kaikkea opetella ajattelemaan, esiintymään, kantamaan vastuuta ja toimimaan ryhmässä. Asiat ovat keskeisiä, eivät kanavat tai laitteet. Lapsille pitää taata ruutuvapaata aikaa, lukea satuja ja retkeillä.

Kekseliästä ja liikkuvaa kouluvuotta kaikille!

Yhteistyöterveisin Päivi Lahtinen

Pirkkalan koulun rehtori

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone