Oppilaskunta

 

 

 

Pirkkalan koulun oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta tutustuttaa oppilaat demokraattiseen toimintakulttuuriin. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu oppilaan aktiivinen rooli oman oppimisensa ja koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäjänä. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan oman koulun kehittämisestä oppilaan näkökulmasta. Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä siihen liittyvät osallistavat toimintatavat kasvattavat oppilaista vastuullisia aikuisia.

Oppilaskunnassa on yksi varsinainen ja yksi varaedustaja kultakin luokalta.

 

 

 Oppilaskunnan edustajat kokoontuvat säännöllisesti.

 

Tehtävät:

Oppilaskunnan edustajiston tehtävät:

-  kokoontua säännöllisesti ja käsitellä muiden oppilaiden toivomia asioita 

-  ideoida yhdessä käsiteltäviä asioita sekä valmistella oppilaiden aloitteita, ideoita ja ehdotuksia  vanhempainyhdistykselle, opettajille, rehtorille tms.

- pyrkiä kehittämään oppilaiden osallistumista sekä vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa

- käsitellä oppilaskunnan edustajille tehdyt aloitteet ja ilmoittaa niiden etenemisestä

 

Oppilaskunnan luokkaedustajan tehtävät:

- tuoda luokkansa oppilailta viestejä ja ideoita edustajien kokoukseen sekä tiedottaa luokkatovereita, mitä kokouksessa käsiteltiin

- osallistua tunnollisesti ja aktiivisesti edustajien kokouksiin

- toimii esimerkkinä koulun muille oppilaille vaikuttamisessa

 

Koko oppilaskunnan eli kaikkien oppilaiden tehtävät:

- tehdä aloitteita – Onko jokin ongelma, jota voisi parantaa, miten oppilaat voisivat vaikuttaa koulussa, onko ideoita välitunteihin tai koulun arjen piristämiseen

- terveisiä, ideoita ja ehdotuksia voi kertoa suoraan luokan edustajille

 

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone