Oppilaskunta


Lukiossa toimii oppilaskunta. Sen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunnan edustajat ovat läsnä opettajakokouksissa ja heitä kuunnellaan opintoihin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa päätettäessä. Jokainen opintoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin syyslukukauden alkaessa.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone