Poissaolot

Lukion käyminen on vapaaehtoista, mutta olemalla poissa koulusta opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä. Läsnäolo ei siis ole vapaaehtoista. Myöhästyminen vaikuttaa alentavasti jatkuvan näytön arviointiin. Kesken koulupäivän koulusta poistumiseen tarvitaan aina lupa terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Kts. lukuvuoden alussa jaettu lukio-opas!

Poissaoloja seurataan ja tarvittaessa rehtori ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan.

Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot anotaan kirjallisesti rehtorilta tai vararehtorilta.

Hyväksyttyjä poissaolon syitä ovat

Sairaustapaukset, jolloin on heti otettava yhteys kouluterveydenhoitajaan tai terveyskeskukseen. Todistuksen on täytettävä työntekijän sairaudesta annettavan lomakkeen vaatimukset. Todistus sairaudesta on toimitettava koulun kansliaan välittömästi, kun palaa sairauden jälkeen kouluun.

Ajokortin kirjallisesta kokeesta, insinööriajosta ja liukkaankelin rata-ajosta on pyydettävä todistus ajokoulusta.

Sairaala- ja viranomaisasioissa on pyydettävä todistus käyntikerralla.

Matkat, kilpailut ja muut mahdolliset syyt

Hakemus on toimitettava rehtorille tai vararehtorille viimeistään viikkoa ennen aiottua poissaoloa huoltajan allekirjoittamana. Matkoista koituvien poissaolojen lisäksi ei saa tulla selittämättömiä poissaoloja. Koulun toimesta järjestettävistä tapahtumista sovitaan rehtorin kanssa erikseen.

Poissaolot kurssikokeesta

Jos opiskelija sairauden takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, tulee siitä ilmoittaa koululle. Kurssikoe suoritetaan seuraavana kurssiuusintapäivänä tai erikseen sovittavana aikana jos poissaolopäiviä useita.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone