Kurssin suorittaminen

KURSSIN ARVOSTELU

Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta asteikolla 4 - 10. Arvosana 4 merkitsee, että kurssi on hylätty.

Kurssiarvosanat ovat pohjana opettajan antaessa opiskelijalle aineen päättöarvosanaa.

Kurssin arvosana osoittaa, miten opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet.

Kurssiarvosanat annetaan kokeiden ja opiskelussa osoitetun jatkuvan näytön perusteella, mutta kurssi voidaan arvostella myös ilman kokeita.

Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen jättää pois.

Hylättyjä arvosanoja saa olla seuraavasti:
1 - 2 kurssia -> hylättyjä kursseja saa olla 0
3 - 5 kurssia -> hylättyjä kursseja saa olla 1
6 - 8 kurssia -> hylättyjä kursseja saa olla 2
9 tai enemmän kurssia -> hylättyjä kursseja saa olla 3

Aktiivisuus tunneilla, kotitehtävät, tutkielmat jne. vaikuttavat annettavaan arvosanaan joko sitä korottavasti tai alentaen. Koetilaisuudessa tyhjän koepaperin palauttaminen ei täytä arvostelun edellytyksiä.

Kurssiarvosanan opiskelija näkee opintokirjan otteesta, jonka myös huoltaja allekirjoittaa.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua ennen päättötodistuksen antamista koko oppimäärän korotuskuulusteluun. Mikäli opiskelija osoittaa korotuskuulustelussa parempaa oppiaineen hallintaa kuin arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan. Lisätietoja antavat ryhmänohjaaja, rehtori sekä opettajat.

KURSSIN ARVOSTELEMATTA JÄTTÄMINEN

Kurssiarvosanaa ei anneta opiskelijalle, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kurssilta enemmän kuin kaksi kertaa tai puoli kurssia kestävältä kurssilta enemmän kuin yhden kerran. Oppitunneiksi lasketaan myös kokeen pohja- ja palautustunnit.

OPINTOKIRJAN OTTEEN MERKINTÖJÄ

P (kurssi arvostelematta)
Jokin kurssin osa on suorittamatta, poissa kokeesta tai liikaa poissaoloja. Mikäli opiskelija on läsnä yli 50 % opetuksen tuntimäärästä voi uusia kurssiuusintapäivänä.

K (kurssi keskeytynyt)
Opiskelija on ollut läsnä alle 50 % opetuksen tuntimäärästä. Kurssi keskeytetään ja siitä tulee merkintä opintokirjaan. Kurssi on käytävä uudelleen tai tentittävä. Tentistä on saatava hyväksytty arvosana (väh. 5). Otettava yhteys ao. aineen opettajaan ja rehtoriin.

NUMEROARVOSANOIN ARVOSTELLAAN

Kaikki yhteiset oppiaineet: oppiaineiden, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, oppimäärä voidaan arvostella numerolla tai opiskelijan halutessa suoritusmerkinnällä.

Jos opiskelija valitsee liikunnasta numeroarvostelun, kaikki hänen suorittamansa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Jos hän taas valitsee suoritusmerkinnän, kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä.

Muissa aineissa toimitaan opetushallituksen säännösten mukaisesti. Näitä ovat psykologia, valinnaiset kielet, liikunta, terveystieto ja opinto-ohjaus.

KURSSIN UUSIMISOIKEUS

Hylätty kurssi

Hylätyn kurssin saa uusia osallistumalla uusintakokeeseen vain kerran tai osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen. Hylätyn kurssin voi uusia lukuvuoden kurssiuusintapäivinä. Kuluvan lukuvuoden viimeinen kurssiuusintapäivä on kesäkuussa.

Hyväksytty kurssi

Hyväksyttyä kurssia voi yrittää korottaa kerran, viimeistään kesäkuun kurssiuusinnassa. Arvosanoista parempi jää voimaan.

Tämä tarkoittaa:

Hylätty kurssi, puuttuva osasuoritus
Suoritus vain kerran kuluvan lukuvuoden kurssiuusintapäivinä, viimeistään kuluvan lukuvuoden kesäkuun kurssiuusinnassa. Tämän jälkeen osallistuttava uudelleen opetukseen.

Hyväksytty kurssi
Suoritus vain kerran kuluvan lukuvuoden kurssiuusintapäivänä, viimeistään kuluvan lukuvuoden kesäkuun kurssiuusinnassa. Parempi arvosana jää voimaan.

Kaikkiin uusintoihin ja tentteihin ilmoittaudutaan kurssiuusintapäivää edeltävänä maanantaina. Lomakkeita saa koulun kansliasta, jonne ne myös kuulakärkikynällä täytettynä palautetaan. Ilmoittautua voit myös koulun kotisivujen kautta.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone