HOKEEP Harjavalta Olaine Kiruna Environmental Exchange Project

PDF-tiedostoSummary of the project (979 kB)
Klikkaamalla tätä linkkiä pääset katsomaan yhteenvetoa projektin tuotoksista

Harjavallan lukion sekä ensimmäistä että toista vuotta opiskelevista koostunut ryhmä osallistui Nordplus Junior -projektiin. Mukana oli osallistujia Ruotsin Kirunasta (26), Latvian Olainesta (10) ja Harjavallasta (24). Opiskelijat työskentelivät viidessä ryhmässä siten, että joka teemaryhmässä oli osallistujia kaikista kolmesta maasta. Asuinympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin opiskelijat perehtyivät maantieteen, historian ja yhteiskuntaopin sekä taloustieteen näkökulmasta. He tutkivat ja itsekin laativat erilaisia tilastollisia taulukoita.

Projektivierailujen yhteydessä opiskelijat saivat myös tietoja kyseisten kaupunkien virkamiehiltä.  Paikallinen suurteollisuus esim. Harjavallassa ja Kirunassa antoi arvokasta tietoa alan ja alueen kehityksestä. Lisäksi opiskelijat pääsivät Latviassa tutustumaan maan pankkilaitokseen ja sen historiaan.

Vaikka projekti oli kestoltaan lyhyt, opiskelijat saivat uusia kansainvälisiä ystäviä, pääsivät käyttämään kielitaitoaan ja saivat selville melkoisen määrän faktoja toistensa kotikaupungeista.

Allaolevista linkeistä näkee esimerkkejä eri ryhmien tuotoksista. Koska projektikieli oli englanti, tuotokset olivat englanninkielisiä Power Point -esityksiä, mutta täällä kotisivulla ne on tallennettu PDF:nä. Lisää tietoa saa tarvittaessa Harjavallan lukiolta (mm. DVD:lle tallennettu PowerPoint -kooste).

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone