Kansainvälisyys

Harjavallan lukiossa on viime vuosina toteutettu useita kansainvälisyysprojekteja. Hankkeiden ansiosta olemme saaneet kontakteja eurooppalaisiin kouluihin, ja teemme nykyisin yhteistyötä usean ulkomaalaisen oppilaitoksen kanssa. Oppilaamme ovat voineet osallistua projektien puitteissa tehtyihin ulkomaanmatkoihin, ja olemme myös tehneet "omatoimimatkoja" esim. Italian Cassinoon ja Saksan Emmerthaliin, jossa sijaitsee Johann Comenius-Schule. Tämän koulun kanssa olemme tehneet tiiviistä yhteistyötä jo vuodesta 2003 lähtien. Opiskelijamme ovat projektien ja koulukontaktien ansiosta parantaneet kielitaitoaan, tutustuneet vieraisiin kulttuureihin ja saaneet uusia ystäviä, joihin moni yhä pitää tiivistä yhteyttä. Olemme saaneet kansainvälisyystoiminnastamme runsaasti positiivista palautetta.

We have had quite a few international projects in recent years. Thanks to the projects we have contacts in European schools, and we are currently working with a number of foreign educational institutions. Our students have been able to travel abroad and host international guests through these projects, and we have also done "independent travelling" such as Cassino in Italy and Emmerthal in Germany where Johann Comenius Schule is located, the school with which we have done close cooperation since 2003. Our students participating in school projects have made contacts, improved their language skills, got familiar with foreign cultures and made ​​new friends, which many still stay in close contact with. We have received plenty of positive feedback for our international operations.

Please, feel free to read about our activities and try the links, you might find something interesting; at least a lot of pictures and stories related to our projects!

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone