Lukio

Harjavallan lukio on luokaton ja kurssimuotoinen yleislukio, jossa pyrimme ottamaan huomioon myös oppilaiden erityistarpeet. Lukiomme sijaitsee kaupungin keskustassa sijaitsevassa koulukeskuksessa, Kokemäenjoen läheisyydessä.

AJANKOHTAISTA

Lukuvuonna 2016-2017 lukion kotisivut ovat pedanet-oppimisympäristössä.

REHTORIN TERVEHDYS                         Harjavallassa 1.9.2016
 

Viime lukuvuonna toimin lukiossa ja yläkoulussa vararehtorina. Tänä
syyslukukautena hoidan peruskoulun ja lukiokoulutuksen rehtorin virkaa.
Otin tehtävän vastaan harkittuani vakavasti, koska kyseessä on hyvin
vaativa ja vastuullinen tehtävä. Arvostan saamaani tehtävää suuresti ja
toivon olevani luottamuksen arvoinen. Olenhan itse valmistunut
ylioppilaaksi Harjavallan lukiosta v. 1985. Tällöin rehtorina toimi Jouko
Joensuu ja historiaa opetti sittemmin rehtorina toiminut Juhani Juvela.

Elokuun 1. päivänä 2016 astui lukioissa voimaan uusi opetussuunnitelma.
OPS-työ on paikallisesti valmis ja Harjavallan lukion OPS hyväksyttiin
sivistyslautakunnassa 2016 keväällä. Lukion 1. vuoden opiskelijat ovat jo
uuden OPS:in piirissä. Lukion 2. ja 3. vuoden opiskelijat opiskelevat vielä
vanhan OPS:in mukaan.

Tänä lukuvuonna 2016-2017 alkavat myös sähköiset yo-kirjoitukset
seuraavissa oppiaineissa: saksa, filosofia, psykologia, maantiede ja
yhteiskuntaoppi. Keväällä 2016 oli sähköisten kirjoitusten kenraali, mikä sujui
meilläkin hyvin. Syksyn aikana suurluokka sähköistetään ja valmistellaan
kevään yo-kirjoituksia varten. Syksyllä sähköiset kirjoitukset alkavat saksan
kielessä.

Painopisteenä lukiossa on tänäkin vuonna opiskelijoiden ohjaus ja uutena
opiskelijahuollon tehostaminen kaikilta osin. Myös hyvin alkanut tutor-toiminta
jatkuu.Tehostamme myös yhteistyötä Sataedun kanssa. Bolidenin ja Norilsk Nickelin kanssa jatkamme yhteistyösopimusta (lahjoittaneet ma ja  fyke-oppikirjat 1. vuoden opiskelijoille) syventäen ja laajentaen yhteistyötä. Lisäksi jatkamme Kiina-yhteistyötä lähilukioiden kanssa. Suunnitteilla on myös
Islantiin suuntautuva vierailu, jonne opiskelijat keräävät rahaa mm. järjestämällä joulumyyjäiset.

Toivotan Harjavallan lukion opiskelijoille, huoltajille ja
henkilökunnalle oikein hyvää lukuvuotta 2016-2017 ja toivon
menestyksekästä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa!

va rehtori
Sari Lukka

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone