Lukio

Harjavallan lukio on luokaton ja kurssimuotoinen yleislukio, jossa pyrimme ottamaan huomioon myös oppilaiden erityistarpeet. Lukiomme sijaitsee kaupungin keskustassa sijaitsevassa koulukeskuksessa, Kokemäenjoen läheisyydessä.

AJANKOHTAISTA

Kevätlukausi alkaa ma 8.1. lukujärjestysten mukaisesti.

 

 

 

REHTORIN TERVEHDYS

 

Harjavallan lukion perustehtävä on tarjota opiskelijoille hyvä ponnahduslauta jatko-opintoihin. Lukion kurssitarjontaa on lisätty resurssien  mukaan ja ensi lukuvuoden kurssitarjotinta suunniteltaessa on mietitty nimenomaan opiskelijalähtöisyyttä ja kuultu asiassa myös opiskelijoiden ja huoltajien esittämiä toiveita. Oman lukion merkitys on suuri koko paikkakunnalle, ja lukiollamme on pitkät arvokkaat perinteet, joita kunnioitamme samalla uudistaen ja kehittäen lukiomme toimintaa tulevaisuutta ajatellen.

Toisen jakson 8. rivillä toteutetaan tänä lukuvuonna 1. ja 2. vuoden opiskelijoille uuden OPS:in mukaiset teemaopinnot, joiden suunnittelussa ovat olleet mukana lukion kaikki opettajat. Ensimmäisen jakson lopussa opiskelijat voivat valita useammasta teemaopintovaihtoehdosta.

Elokuun 1. päivänä 2016 astui lukioissa voimaan uusi opetussuunnitelma.  Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat ovat jo uuden OPS:in piirissä. Lukion  3. vuoden opiskelijat opiskelevat vielä vanhan OPS:in mukaan. 

Tänä lukuvuonna sähköiset yo-kokeet tulevat syksyllä ruotsin, uskonnon, terveystiedon ja historian oppiaineisiin. Ensi keväänä myös englannin ja biologian yo-kokeet ovat sähköiset. Sähköisinä yo-kokeina olivat jo viime lukuvuonna saksa, filosofia, psykologia, maantiede ja yhteiskuntaoppi. Viime lukuvuonna sähköistettiin suurluokka tavoitteiden mukaisesti yo-kokeita varten. Ensimmäiset sähköiset yo- kokeet lukiossamme olivat viime syksynä saksan kielessä. Järjestelyt sujuivat hyvin.

Painopisteenä on tänäkin vuonna opiskelijoiden ohjaus ja opiskeluhuollon toiminnan tehostaminen opiskelun tukemiseksi. Myös tutor-toiminta ja oppilaskunnan toiminta jatkuu opon ohjauksessa. Lukion opinto-ohjaajana toimii yläkoululta tuttu Marika Peltoniemi ja kuraattorina Katja Heikkilä. Myös opintopsykologi Riikka Turun palvelut ovat käytettävissä. Tarvittaessa kootaan yksilöllinen opiskeluhuoltoryhmä opiskelijan tueksi hänen suostumuksellaan huoltajia kuullen. Lukion yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä jatkaa yhteistyötä Sataedun kanssa tavoitteena turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö. Myös yhteistyömme suurteollisuuspuiston ja muiden paikkakunnan yritysten, yhdistysten sekä muiden tahojen kanssa jatkuu ja tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen edelleen.

Toivotan kaikille  oikein hyvää lukuvuotta!

Ahkeruudella menestykseen!

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtori

Sari Lukka

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone