Oppilastoiminta

Harjavallan keskustan koulussa toimii kaksi osittain samantyyppistä oppilaiden omaehtoista toimintaorganisaatiota: tukioppilastoiminta ja oppilaskunnan toiminta.

OPPILASKUNTA | 7-9

Peruskoululain mukaan oppilaskunnalla tarkoitetaan kaikkien yläkoulun (7-9) oppilaiden muodostamaa joukkoa. Oppilaskunnan hallitus koostuu jokaisen luokan edustajasta. Nämä edustajat toimivat oman luokkansa vastuuhenkilöinä ja he hoitavat myös luokan omia asioita. Oppilaat voivat kertoa asioita luokkansa edustajalle, joka välittää viestiä eteenpäin hallituksen kokouksissa. Näin toimien oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan koulun toimintaan.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan syksyisin pidettävissä oppilaskunta-vaaleissa, jonka jälkeen oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja valitsee valituista oppilaista puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä tiedottajan. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa erikseen nimetty vastuuhenkilö.Keskustan koulun 7-9 oppilaskunnan hallitus parantaa toiminnallaan koulun viihtyisyyttä ja yhteishenkeä. Koulussa toimii jo kerran päivässä avoinna oleva kahvio.

 

 

Tukioppilastoiminta

Tukioppilas-toiminnasta vastaa puolestaan oppilashuollon ohjaaja Arto Salonen. Tukioppilaat ovat oppilaiden itsensä valitsemia oppilasyhteisön toiminnasta kiinnostuneita, heidän luottamustaan nauttivia ja tehtäväänsä koulutettuja olevia oppilaita. Tukioppilaat ovat opettajien ja muun kouluhenkilöstön yhteistyökumppaneita, jotka tuntevat nuorten ajatusmaailman ja voivat avustaa heitä erilaisissa koulun ongelmatilanteissa.


 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone