Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaaja Sauli Rinteen tavoittaa joko sähköpostitse tai puhelimitse 044 432 5307.

Näiltä sivuilta löytyy tietoa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista. Peruskoulun jälkeisten opintojen suunnittelu on 9. luokkalaisilla hyvässä vauhdissa ja linkkejä jatko-opiskelumahdollisuuksista löydät näiltä sivuilta.

 

TET- jakson ajankohdasta ja muusta siihen liittyvästä on koottu tietoa TET- osioon. Oppilaskunnastamme löytyy perustietoa ja sivuja kehitetään koko ajan.

 

Yleistä oppilaanohjauksesta

 

Keskustan koulun oppilaanohjaaja on tavattavissa koulupäivän aikana 8-15. Oppilaanohjaaja on mukana oppilashuoltoryhmässä, joka kokoontuu tiistaisin 9-11. Työmenetelminä ovat henkilökohtaiset keskustelut oppilaiden kanssa ja moniammatillinen yhteistyö.

 

Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä. Sen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Oppilaanohjauksessa pyritään kehittämään opiskelutaitoja, itsetuntemusta, päätöksentekotaitoa ja motivoimaan tulevaisuuden suunnitteluun.

 

Peruskoulun oppilaanohjaajan tehtäviä

 

- perehdyttää oppilaat koulun toimintaan ja opiskelussa tarvittaviin taitoihin

 

- tukea oppilaan nuoruusiän kasvua ja sosiaalista kypsymistä

 

- ohjata oppilasta oman tulevaisuutensa ja jatko-opintojensa suunnittelussa

 

- opettaa hankkimaan perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista

 

Ohjaus nivelvaiheissa

 

Perusopetuksen oppilaiden nivelvaiheet, siirtyminen 6. luokalta 7. luokalle ja perusopetuksesta toisen asteen opintoihin ovat ohjauksen kannalta keskeisiä oppilaan opintopolun kohtia.

 

6. luokkien siirtymiseen yläkouluun valmistaudutaan jo kevät lukukaudella, oppilaat käyvät vierailemassa Keskustan koululla ja oppilaanohjaaja vierailee alakouluilla kertomassa koulunkäynnistä yläkoulussa. Myös tukioppilaat ovat uusien 7. luokkalaisten tukena koulun alkaessa.

 

9. luokilla on oppilaanohjaus oppitunti kerran viikossa. Tunneilla käydään läpi jatko-opintoihin liittyviä asioita. Koulullamme käy vierailijoita toisen asteen oppilaitoksista ja teemme myös vierailuja oppilaitoksiin. Oppilaanohjaaja keskustelee jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisesti jatko- opiskelusuunnitelmista. Myös vanhemmat voivat osallistua keskusteluihin.

 

Mitä TET-jaksot tarkoittavat ?

 

TET eli työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelmaan merkittyä toimintaa. Keskustan koulun 7-9 luokkien oppilaat ovat TET- jaksolla 8. ja 9. luokilla. Oppilaat hankkivat TET- paikan itsenäisesti ja hakemiseen liittyviä taitoja harjoitellaan koulussa. Tarvittaessa oppilaanohjaaja avustaa TET- paikan haussa. TET- jakson aikana oppilaat tutustuvat työtehtäviin ja ammatteihin ja osallistuvat työntekoon mahdollisuuksien mukaan. Ruokailu tapahtuu oman tai lähikoulun ruokalassa.

 

 

 

TET pähkinänkuoressa

 

- TET on nuorelle omatoimisuuden harjoittelu­mahdollisuus

 

- TET-paikan hakemisesta päävastuu on oppilaalla

 

- Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan

 

- TETissä noudatetaan nuoria työntekijöitä koskevia säädöksiä

 

- TETistä vastaavat työpaikalla nimetty vastuuhenkilö ja koululla opinto-ohjaaja

 

- Oppilaan päivittäinen työaika on 6 tuntia

 

- Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti

 

- TET-sopimus toimitetaan oppilaan ja yrityksen edustajan allekirjoittamana koululle ennen jaksoa

 

- Sairastumisesta ilmoitetaan sekä työnantajalle että oppilaanohjaajalle

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone