Keskustan yläkoulu

REHTORIN TERVEHDYS

Yläkouluaikaa voisi verrata rakennuksen kivijalkaan. Jos perustus on huonosti tehty, sen päälle voi olla hankala rakentaa. Pyrkiipä nuori yläkoulun jälkeen mihin tahansa, hyvä pohja helpottaa jatko-opintoihin pääsemistä ja niissä menestymistä. Koulussa opitaan myös yhteisöllisyyttä, vastuunottoa ja muita sosiaalisia taitoja, joiden merkitys on myöhemmässä elämässäkin tärkeää.

Viime vuosien tärkein kehittämistehtävä, perusopetuksen uusi opetussuunnitelma, hyväksyttiin Harjavallan sivistyslautakunnassa keväällä 2016 . Vaikka uusi OPS astuukin yläkouluissa voimaan vasta v. 2017 syksyllä saapuville 7. luokille, pitää tämä vuosi jo käyttää uusien opetusmenetelmien ja oppiainekokonaisuuksien suunnitteluun. Yläkouluun saadaan syksyn aikana tablet-koneita ja ja toivon, että ne tulevat oppitunneilla ahkeraan käyttöön. Koneet eivät ole itsetarkoitus, mutta ne ovat nykyaikaa ja oppimisen välineitä. Myös kouluviihtyvyys on oppilaiden oppimisen kannalta avainasemassa. Koulun hyvinvointiryhmä kehittää oppilaskunnan ja tiimien avustuksella koulun arkeen virkistävää vaihtelua ja ennaltaehkäisee monia pulmia. Tämän vuoden painopistealueina hyvinvointiryhmässä ovat kouluruokailu ja Liikkuva koulu -hanke.

Olen ollut Harjavallan Keskustan yläkoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina vuodesta 2003. Sitä ennen tein samaa työtä Köyliön yläkoulussa kymmenen vuotta. Takana onkin pitkä kokemus opetustyöstä. Sittemmin minua alkoivat kiinnostaa rehtorin tehtävät ja suoritin opetushallinnon tutkinnon ja Turun yliopiston Uudet rehtorit –koulutusohjelman. Käytännön työ on kuitenkin opettanut eniten. Olen toiminut jo kahden edellisen rehtorin aikana vararehtorina ja kevätlukukauden 2015 Keskustan yläkoulun rehtorina. Nyt olen saanut syyslukukaudeksi hoidettavakseni vastuullisen peruskoulun (7-9) ja lukiokoulutuksen rehtorin viran.

Toivon avointa ja luottamuksellista yhteistyötä kodin ja koulun välillä sekä muiden yhteistyötahojen kanssa sekä hyvin sujuvaa yhteispeliä henkilökunnan ja oppilaiden kesken. Oikein hyvää lukuvuotta 2016-2017 kaikille!

Harjavallassa 1.9.2016

va rehtori

Sari Lukka

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone