Keskustan yläkoulu

 

AJANKOHTAISTA

Kevätlukukausi alkaa ma 8.1. lukujärjestysten mukaan.

 

REHTORIN TERVEHDYS 

 

Uusi lukuvuosi  tuo tullessaan Keskustan yläkouluun uusia tuulia. Seitsemäsluokkalaiset aloittavat ensimmäisinä yläkoulussa uuden OPS:in mukanaan tuomien uudistusten merkeissä.   Tänä syksynä työmme keskittyykin uuden OPS:in mukanaan tuomiin uudistuksiin: opettajuus muuttuu ja oppilaiden aktiivinen rooli sekä vastuunottaminen oppimisestaan korostuu. Opimme kaikki yhdessä ja yhteisönä.

Samalla siirrymme 75-minuuttisiin oppitunteihin.  Tavoitteena on paitsi rauhoittaa koulupäivä opiskelulle lukuisten tunneilta toiselle siirtymisten vähentyessä, niin myös antaa oppilaille enemmän aikaa keskittyä kulloinkin meneillään olevaan oppiaineeseen. Myös oppituntien rakenne muuttuu vaihtelevammaksi. 75- minuuttiin mahtuu useampia opetus- ja opiskelutapoja.

Yläkoulussa pitää ennakoida  tulevaisuuden työelämän tarpeita jatkokoulutusvalmiuksien ohella: millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Esimerkiksi ilman tvt-taitoja tuskin työelämässä pärjää. Harjoittelemme tvt-taitoja kaikkien oppiaineiden sisällä, niin tablet-koneiden käyttöä kuin sähköisten oppimateriaalien ja oppimisalustojen, kuten Pedanetin käyttöä. Ensi lukuvuonna monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana onkin teknologia ja teollisuus luontevana jatkumona Harjavallan suurteollisuuspuiston kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Pelkästään tvt-taidot eivät riitä, tarvitaan edelleen monipuolista tietotaitoa, jotta pärjäisi elämässä -  sosiaalisia taitoja unohtamatta. Monilukutaidon merkitys korostuu. Media, erityisesti sosiaalinen media, jossa nuoret viettävät paljon aikaa, asettaa omat haasteensa mutta samalla myös mahdollisuutensa koululle,

Yläkoulussa harjoitellaan oppiaineiden sisältöjen lisäksi  myös sosiaalisia taitoja, suvaitsevaisuutta ja yhteispeliä. Yhteistyötaidot, muiden huomioon ottaminen ja hyvää käyttäytyminen ovat hyviä käyntikortteja myös tulevaisuuden työelämässä.

Otamme nuoret ja heidän huoltajansa mielellämme mukaan koulumme kehittämiseen, kuten myös muut yhteistyötahot. Avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä pääsemme parhaisiin tuloksiin.

Oikein hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille! 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtori 

Sari Lukka

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone