Oppilaskunta

Luokat 1-6

 

Oppilaskunta aloittaa toimintansa alaluokilla

 

Oppilaskunnan toiminta on osa demokraattista toimintakulttuuria. Toiminta kehittää oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia ryhmänsä edustajana ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.

 

Oppilaskunnalle muodostetaan hallitus, johon valitaan edustaja jokaiselta luokalta. Edustajat toimivat oman luokkansa vastuuhenkilöinä ja osallistuvat hallituksen kokouksiin välituntisin, koulupäivän aikana tai koulun jälkeen. Oppilaat voivat kertoa asioita luokkansa edustajalle, joka välittää viestiä eteenpäin hallituksen kokouksissa. Näin toimien kaikki oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan koulun toimintaan.

 

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan syksyisin pidettävissä oppilaskunta-vaaleissa, jonka jälkeen oppilaskunnan hallitus järjestäytyy ja valitsee valituista oppilaista mm. puheenjohtajan.

 

 


 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone