Keskustan alakoulu

Keskustan alakoulun kuntotutkimusraportti on valmistunut ja se on luovutettu Harjavallan kaupungille 2.9.2016. Raportti on kokonaisuudessaan nähtävillä teknisissä palveluissa. Yhteyshenkilönä toimii talonrakennusinsinööri Matias Eskola, puh. 044 432 5394.

Linkki Insinööritoimisto Levolan yhteenvetoon raportista.

 


 

Tiedoksi Huoltajille

 

Arviointikeskustelu

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti joulutodistus on korvattu arviointikeskustelulla huoltajan kanssa. Keskustelussa oppilas, huoltaja ja opettaja yhdessä käyvät keskustellen läpi syksyn työskentelyä, oppimista, käyttäytymistä ja saavutettuja tavoitteita. Keskustelussa voidaan käydä läpi seuraavia asioita:

 

Muiden huomioiminen                               Motivaatio

Työskentelytaidot                                     Tuen tarve

Omat taidot ja vahvuudet                          Kodin ja koulun yhteistyö

Omat kiinnostuksen kohteet                      Oppiaineiden arviointi

Kevään tavoitteet

 

Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja ohjaavaa. Arviointikeskustelun pohjana ja apuna käytämme arviointilomaketta. Lomakkeen huoltaja täyttää oppilaan kanssa kotona, rauhassa keskustellen. Arviointikeskustelussa käydään täytetyt lomakkeet yhdessä läpi.

Kotona täytetty lomake liitetään osaksi oppilaan kasvun kansiota eli portfoliota.

Arviointikeskusteluun varataan aikaa 20 minuuttia oppilasta kohden.

 

Keskustan alakoulun opettajat

 

 

 

WILMA


 

YHTEYSTIEDOT

 

POSTIOSOITE

 

Keskustan alakoulu, Myllykatu 3A, 29200 Harjavalta

 

PUHELINNUMEROT & SÄHKÖPOSTIOSOITTEET

Rehtorin, kuraattorin, koulusihteerin, keittiö- ja kiinteistöhenkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)harjavalta.fi ja opettajien ja koulunkäyntiavustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.harjavalta.fi

 


 

 

NIMIASEMAPUHELIN
Kari NieminenRehtori

 044 432 5298

Leena TikkaKoulusihteeri

044 432 5302

Opettajat 

044 432 5300 ja 044 432 5317

Katja HeikkiläKoulukuraattori044 432 5319

Marjo-Riitta Ala-Kleemola

Heidi Saarela

Terveydenhoitaja

044 906 7540

Taito Kossi

Eero Taranto

Kiinteistönhoitaja

044 432 5397

044 432 5404

Iltapäivähoito
 
Iltapäivätoimintaohjaajat044 432 5332
Mervi TakalaKeskuskeittiö044 432 5228

 

 

 

 


 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone