Lukudiplomi 7. - 9. vuosiluokille

 

Harjavallan kaupunginkirjaston lukudiplomi 7. – 9. vuosiluokille

Lukudiplomin tarkoituksena on innostaa nuoria lukemaan. Hyvä lukutaito kehittyy lukiessa ja samalla vahvistuu myös nuoren itsetunto. Hyvästä lukutaidosta on hyötyä kaikissa oppiaineissa ja se näkyy nuoren koulumenestyksessä positiivisella tavalla. Lukemisen avulla nuori saa laajan ja monipuolisen sanavaraston, oppii automaattisesti kieliopin rakenteita ja myös vieraiden kielten oppiminen on helpompaa.


Lukeminen kehittää tunne-elämää ja ajattelua, sekä kehittää kykyä käsitellä abstrakteja asioita. Hyvän lukutaidon avulla nuori oppii myös ilmaisemaan itseään sujuvammin. Lukeminen saa nuoren näkemään asioita toisin silmin, auttaa ymmärtämään erilaisuutta sekä parantaa empatiakykyä. Lukemalla saa roppakaupalla elämyksiä!


Harjavallan kaupunginkirjaston lukudiplomiin on koottu kirjoja, jotka ovat lainattavissa Harjavallan kirjastosta. Jokaiselle yläkoulun vuosiluokalle on oma kirjalistansa. Lukudiplomin voi suorittaa kolmella tasolla; pronssitasolla, hopeatasolla ja kultatasolla. Pronssitasolla luetaan viisi kirjaa, hopeatasolla luetaan kymmenen kirjaa ja kultatasolla luetaan viisitoista kirjaa. Oppilas valitsee tason itse oman lukuinnostuksensa mukaan. Tarkoitus on, että kirjat valitaan useista eri ryhmistä eli luetaan mahdollisimman monipuolisesti.
 

Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään jokin lukudiplomitehtävä. Kaikilla yläkoulun vuosiluokilla on samat tehtävät. Valmiit tehtävät palautetaan äidinkielen opettajalle.
 

Kirjaston henkilökunta auttaa löytämään sopivia kirjoja. Lukudiplomitöistä opettaja voi halutessaan sopia näyttelyaikoja kirjaston kanssa. Lukudiplomitehtävien kirja-arvosteluja voi myös toimittaa kirjastolle julkaistavaksi. Kirjasto voi julkaista niitä vinkkeinä joko omilla kotisivuillaan tai vaihtoehtoisesti Satakirjastojen verkkokirjaston nuorten sivuilla. Kirja-arvostelut voi toimittaa osoitteella satu.soppela-hyle@harjavalta.fi.

Lukudiplomin kirjalistat ja tehtävälista löytyvät Harjavallan kaupunginkirjaston kotisivujen nuorten sivuilta. Lukudiplomit myönnetään vuosittain kirjastossa kevätlukukauden päätteeksi.

Kirjasto päivittää lukudiplomia vuosittain aina ennen uuden lukuvuoden alkamista. Palautteet ja toiveet lukudiplomien osalta voi lähettää sähköpostitse osoitteella satu.soppela-hyle(at)harjavalta.fi.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone