Ympäristönsuojelu

Yhteystiedot:

  • Reijo Roininen
ympäristöinsinööri, rakennustarkastaja
GSM 044 432 5408
Faksi (02) 674 2706
sähköposti: reijo.roininen(a)harjavalta.fi


Asiakaspalvelu:

  • Taina Ruoho
palvelusihteeri
puh. 044 432 5359
Faksi (02) 674 2706
sähköposti: taina.ruoho(a)harjavalta.fi

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta:

EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä kaikesta rakennusjätteestä 70 % pitää hyödyntää materiaalina. Nykyistä kierrätysastettamme pitää nostaa huimasti.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely -lomakkeet:

Selvitys jätevesijärjestelmästä
(omistajan laadittava jokaisesta viemäriverkon ulkopuolella sijaitsevasta kiinteistöstä)

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
(omistajan ylläpidettävä jokaisesta viemäriverkon ulkopuolella sijaitsevasta kiinteistöstä)

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
(tehdään, kun rakennetaan uusi järjestelmä)

Lannan patterointi:

Ilmoitus ruoppauksesta tai vastaavasta

Meluilmoitus:

Ympäristöluvan hakeminen:

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone