Vesihuoltotariffi

HARJAVALLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS

LIITTYMISMAKSUTARIFFI 2004

Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitos perii vesi- ja viemäriliittymistä, käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen, tämän tariffin mukaista liittymismaksua.

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon. Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

L = k * A * p * yl

L = liittymismaksu euroa
A = rakennusluvan mukainen kerrosala m2
p = palvelukerroin
vesi 0,4
jätevesi 0,4
hulevesi 0,2
k= kiinteistötyypin mukainen kerroin
rivitalo 5
asuinkerrostalo 3
liikerakennukset 2
julkiset rakennukset 2
maatalouden talousrakennukset 2
teollisuusrakennukset 1
loma-asunnot 6
muut rakennukset 1
yl = yksikköhinta 2,20 €/m2

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10%.

Pientalojen liittymismaksu

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan.

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksu on seuraava:

 

 

Kerrosala

Liittymismaksu

vesi

euroa

Liittymismaksu, viemäröinti

 euroa

 

Liittymismaksu yhteensä

euroa

 

 

 

jätevesi

hulevesi

 

 

Maksuluokka 1

 

< 200 m²

660

660

330

1650

 

Maksuluokka 2

 

≥ 200 m²

872

872

436

2180

 

 

 

 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone