Pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä 2013-2016

HARJAVALLAN  KAUPUNGINHALLITUKSEN  JA
TOIMIELINTEN  PÖYTÄKIRJOJEN  SEKÄ VIRAN-
HALTIJAIN  PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN PITÄMINEN
YLEISESTI  NÄHTÄVÄNÄ  TOIMIKAUDELLA  2013 - 2016

 

Kaupunginhallituksen

kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä toisena (2.) päivänä kokouksen jälkeen kaupunginkirjaamossa sen aukioloaikana, os. Satakunnantie 110. 

Henkilöstöjaoston

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivä­nä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikana, os. Satakunnantie 110.

Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitämisessä on otettava huomioon asiakirjojen julkisuutta  koskeva lainsäädäntö sekä henkilörekisterilain säännökset.                                                                                   

Sivistyslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä  kaupungintalossa sen aukioloaikana, os. Satakunnantie 110.  

Perusturvalautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja, kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä sosiaalikeskuksessa sen aukioloaikoina, os. Koulukatu 7. 

Tarkastuslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kesäkuun ja joulukuun viimeisenä työ­päivänä keskushallinnossa, kaupungintalolla sen aukioloaikoina,  os. Satakunnantie 110. 

Teknisen lautakunnan              

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kahdeksantena päivänä kokouksesta teknisissä palveluissa sen aukioloaikana, os.  Keskustie 5 B. 

Kaupunkikehityksen lautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon maanantaina teknisissä palveluissa sen aukioloaikana, os. Keskustie 5 b.  
 

Museotoimen johtokunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina Emil Cedercreutzin museossa sen aukioloaikana, os. Museotie 1 sekä Huittisten kaupungin ilmoitustaululla.

Keskusvaalilautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä viidentenä päivänä asianomaisen kokouksen jälkeen kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina. 

Viranhaltijain päätöspöytäkirjat

Kaupunginjohtajan, hallintopäällikön, hallintojohtajan, talousjohtajan, kaupungingeodeetin ja sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä aina ao. päätöstä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana kaupungin kirjaamossa.

Muut viranhaltijain päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävän aina ao. päätöstä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana ao. viranhaltijan virkahuoneessa. 

Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitämisessä on otettava huomioon asiakirjojen julkisuutta koskeva lainsäädäntö sekä henkilörekisterilain säännökset.
 
Harjavallassa  30.4.2013

Kaupunginhallitus
Henkilöstöjaosto
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakuna
Kaupunkikehityksen lautakunta
Museotoimen johtokunta
Keskusvaalilautakunta

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone