Pöytäkirjojen pitäminen nähtävillä toimikaudella 2017-2021

HARJAVALLAN  VALTUUSTON, KAUPUNGINHALLITUKSEN 
JA TOIMIELINTEN  PÖYTÄKIRJOJEN  SEKÄ VIRANHALTIJAIN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN PITÄMINEN YLEISESTI  NÄHTÄVÄNÄ 
TOIMIKAUDELLA  2017 - 2021
 

Valtuuston

Kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä ja se julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallituksen

kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) päivänä kokouksen jälkeen kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Henkilöstöjaoston

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä ja kaupungin kotisivuilla salassapitoa ja henkilötietoja koskevin rajoituksin.
                                                                           

Sivistyslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina sivistystoimen hallinnossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Perusturvalautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti  tarkastamisen jälkeen  kolmantena  kokousta seuraavana arkipäivänä sosiaalikeskuksessa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä kaupungin kotisivuille.

Tarkastuslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti  tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana arkipäivänä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirja julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Teknisen lautakunnan              

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina teknisissä palveluissa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

 Kaupunkikehityksen lautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina teknisten palvelujen toimistossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla. 

Viranhaltijain päätöspöytäkirjat 

Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, kaupungingeodeetin ja
sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä aina ao. päätöstä koskevan
pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana kaupungin
kirjaamossa ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.
 
Muut viranhaltijain päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävän aina ao. päätöstä koskevan
pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana ao. viranhaltijan
virkahuoneessa ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.
 
Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitämisessä on otettava huomioon kuntalain määräykset,
asiakirjojen julkisuutta koskeva lainsäädäntö sekä henkilörekisterilain säännökset.
 
 
Harjavallassa 27.10.2017
 
                      Valtuusto
                      Kaupunginhallitus ja henkilöstöjaosto
                      Sivistyslautakunta
                      Perusturvalautakunta
                      Tarkastuslautakunta
                      Tekninen lautakunta
                      Kaupunkikehityksen lautakunta
 
 
 
                                          
 
                                          
 
 
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone
 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone