Elinkeinoelämä

Teollisuus ja palvelut

 • Kaupunginjohtaja
  Jaana Karrimaa
 • Puh. 044 432 5201 
 • Faksi (02) 674 0560

Maankäyttöasiat:
 • Kaupungingeodeetti
  Jari Prehti
 • Puh. 044 432 5377
 • Faksi (02) 674 2706 Maaseutuelinkeinot

 • vs. maaseutupäällikkö 
  Suominen Mikko
  mikko.suominen(at)eura.fi
 • Euran kunta
 • GSM 044 4224 012


Harjavallan kaupungin elinkeinostrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2013-2016


Harjavallan yrittäjät ry.
Satakunnan TE-keskus
Avoimia työpaikkoja

ProAgria Satakunta


Yrityspalvelut

Harjavallan kaupunki tarjoaa yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille ja toimiville yrityksille maksutonta perusneuvontaa liiketoiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi. Yritysneuvoja auttaa suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa sekä kertoo saatavilla olevista tukimahdollisuuksista, yritykselle sopivista kehittämishankkeista ja liiketoiminnan kehittämispalveluista.

Neuvontapalvelut tuottaa Prizztech Oy.

Harjavallan yhdyshenkilö on
Pekka Virtanen
puh. 044 710 5453
sähköposti:
pekka.virtanen(at)prizz.fi

Ota yhteyttä!
Prizztech Oy

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone