3.12.2018

 

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia vuonna 2019 voidaan myöntää asumisneuvoja-toimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.

Avustusta voidaan myöntää vain siihen osaan toimintaa, joka kohdistuu valtion tukemaan asuntokantaan. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustuksen määrä on enintään 35 prosenttia kustannuksista. Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin.

Hakijoiden tulee esittää avustushakemuksessa tavoitteet, joihin asumisneuvonnalla pyritään ja keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi hakijoiden tulee esittää suunnitelma toiminnan vakinaistamiseksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 56.

Vuoden 2018 avustusten hakuaika päättyy 17.1.2019 kello 16.15.

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi  tai osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) PL 30, 15141 LAHTI.

Hakemuslomakkeet ja lisätiedot. www.ara.fi,

3.12.2018

HARJAVALLAN KAUPUNKI

 

 

 

  

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone