26.4.2018

ASEMAKAAVAKUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Harjavallan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa on vireillä Kouhinrannan asemakaava Pirkkalan 304 kaupunginosassa. Kaavan tarkoituksena on osoittaa Kokemäenjoen rantaan Pirkkalantien kohdalla olevalle peltoalueelle pientalotontteja, joista osa on omarantaisia.

Edellä mainittu asemakaava pidetään yleisesti nähtävänä 26.4.-28.5.2018 klo 9–15 yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla, osoite Keskustie 5b, 29200 Harjavalta sekä internetissä www.harjavalta.fi => Viralliset kuulutukset.

Asemakaavan muutosehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen 28.5.2018 klo 15 mennessä kaupunginhallitukselle, os. Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

Harjavallassa 26.4.2018 

Kaupunkikehityksen lautakunta

Liitteet

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone