8.11.2017

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.11.2017 / 17/0355/2 Dnro 00868/16/5104, joka koskee Yara Suomi Oy:n  valitusta ympäristölupa-asiassa, Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 17.5.2016 nro 122/2016/1.
 
Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja vaatimuksen täytäntöönpanomääräyksen antamisesta.
 
 
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone