7.11.2017

 

ASEMAKAAVAKUULUTUS
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Harjavallan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa on vireillä Kouhinrannan asemakaava Pirkkalan 304 kaupunginosassa. Kaavan tarkoituksena on osoittaa Kokemäenjoen rantaan Pirkkalantien kohdalla olevalle peltoalueelle pientalotontteja, joista osa on omarantaisia. Kaavasta on nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kolme luonnosvaihtoehtoa.
 
Edellä mainittu kaava-aineisto pidetään yleisesti nähtävänä 9.11.–1.12.2017 klo 9–15 yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla, osoite Keskustie 5b, 29200 Harjavalta sekä internetissä www.harjavalta.fi => Viralliset kuulutukset.
sallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai luonnoksista voi esittää mielipiteensä 5.12.2017 mennessä kaupungingeodeetti Jari Prehtille puh. 044 432 5377, kirjallisesti em. osoitteeseen tai sähköpostitse jari.prehti@harjavalta.fi
 
Harjavallassa 9.11.2017
Kaupunkikehityksen lautakunta
 
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone