28.9.2017 klo 09:00

 ASEMAKAAVAKUULUTUS

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Harjavallan kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa asetetaan julkisesti nähtäville
Elokadun asemakaavan muutosehdotus Vinnarin 351 kaupunginosassa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on leventää Elokadun katualuetta Uunonpolun ja Pentinkadun välillä.
 
Edellä mainittu asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 28.9.–12.10.2017 klo 9-15 ­ yhdyskuntasuunnittelussa, osoite Keskustie 5b, 29200 Harjavalta. Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan on tehtävä saman ajan kuluessa kirjallisena Harjavallan kaupunginhallitukselle, os. Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta. Kaavaan voi tutustua nähtävillä oloaikana myös kirjastossa ja kaavaehdotus on nähtävissä Internetissä www.harjavalta.fi => Kuulutukset ja ilmoitukset.
 
Harjavallassa 28.9.2017
Kaupunkikehityksen lautakunta

Liitteet

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone