20.4.2017

Biokaasulaitoksen asemakaavan hyväksyminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 § mukaisesti ilmoitetaan, että Harjavallan kaupunginhallitus on 18.4.2017 / 78 § hyväksynyt Biokaasulaitoksen 10.2.2017 päivätyn asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen, jolla muodostuu Sievarin 205 kaupunginosaan kortteli 11 ja suojaviheraluetta. Asemakaavaan sisältyy sitova tonttijako Sievarin 205 kaupunginosan kortteliin 11 tonteille 1 ja 2.

(Päätökseen liitteineen voi tutustua kaupungin kirjaamossa 20.4.–19.5.2017).

Harjavallassa 20.4.2017

Kaupunginhallitus

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone