15.3.2017

 

JULKIPANO 15.03.2017
 
Ympäristölupa jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn/ Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy
 
Asia: Harjavallan kaupungin ympäristösuojeluviranomainen on tarkastanut Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy.:n ympäristölupahakemuksen ja päättänyt myöntää ympäristöluvan jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn kiinteistöllä 79-205-13-1, Hietametsänkatu 11, 29200 HARJAVALTA
 
Ympäristölupapäätöksen mukaisessa toiminnassa tulee noudattaa lupapäätöstä ja siihen liitettyjä lupamääräyksiä.
 
Tämä lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 16.03.2017 jolloin sen katsotaan tulleen kunnan jäsenten tietoon. Asianosaisille lähetetään tarvittaessa erikseen tiedonantokirje ja luvan hakijalle lupapäätös sekä lupapäätös Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sähköisenä.
 
Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 16.03.2017-17.4.2017 välisen ajan Harjavallan kaupungin teknisten palvelujen rakennuksessa os. Keskustie 5 b, 29200 HARJAVALTA sekä Harjavallan kaupungin Internet-sivuilla.
 
Muutoksenhaku:
 
Tähän ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa kerrotulla tavalla muutosta valittamalla siitä Vaasan Hallinto-oikeuteen (Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, faksi 029 56 42760, sähköposti   vaasa.hao(at)oikeus.fi) 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
 
Valituksen tulee olla perillä viimeistään 17.4.2017
 
Lisätietoja asiaa valmistelleelta ja päätöksen tehneeltä ympäristöinsinööri Reijo Roiniselta puh. 0444325408 tai sähköpostilla reijo.roininen@harjavalta.fi
 
                      15.3.2017
 
                      Kaupunkikehityksen lautakunta
 
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone