13.4.2012

ASEMAKAAVAKUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Harjavallan kaupungin teknisen viraston yhdyskuntasuunnittelussa on vireillä seuraavan asemakaavan laatiminen: 

·    Sievarin hienokuonan sijoitusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosvaihtoehdot VE1a ja VE1b Sievarin kaupunginosassa. Kaava-alueeseen kuuluu Sievarin teollisuusalueen ja Hiirijärventien (tie nro 2173) välillä ja niiden länsipuolella oleva noin 89 hehtaarin suuruinen metsäalue. Kaavalla muodostuu prosessikuonien sijoittamiseen tarkoitettu korttelialue, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, varastoalue sekä suojaviher- ja katualuetta. Kaavasta pidetään nähtävillä vaihtoehtoiset luonnokset, joista toinen sijoittuu kokonaan kaupungin jo omistamalle maalle.  

Sievarin hienokuonan sijoitusalueen kaavaluonnokset pidetään yleisesti nähtävänä 16.4.–16.5.2012 yhdyskuntasuunnittelun ilmoitustaululla, osoite Keskustie 5B, 29200 Harjavalta.  

Mielipiteen kaavasta voi esittää 16.5.2012 mennessä maankäyttöinsinööri Jari Prehtille puh. 5359 514, kirjallisesti em. osoitteeseen tai sähköpostitse jari.prehti@harjavalta.fi 

Kaavaan voi tutustua nähtävilläoloaikana myös kirjastossa ja kaavakartat ovat internetissä www.harjavalta.fi  

Harjavallassa 16.4.2012

Tekninen lautakunta

 

Liitteet

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone